De leercyclus van Kolb

De Amerikaanse psycholoog David A. Kolb onderzocht bij mensen verschillende manieren van ervaringsleren: leren waarbij gebruikgemaakt wordt van ervaringen uit de praktijk. Hij onderscheidde vier leerfasen die samen een cyclisch proces vormen en zich steeds in dezelfde volgorde herhalen.

Download de pdf

Maak een gratis NEVI Basic account aan, log in en download de PDF met meer informatie.

Wat is de essentie van de leercyclus van Kolb?

Waar het Kolb om gaat is dat leren pas werkelijk leren is als het gekoppeld is aan ervaring. De vier leerfasen volgen elkaar altijd in een vaste volgorde op. Waar je in de cyclus begint maakt niet uit, zolang de andere fasen er maar op volgen. Door de hele cyclus te doorlopen, leer je door ervaring en verandert uiteindelijk je gedrag. Overigens heeft Kolb ook een zelftest ontwikkeld waarmee je ontdekken wat je persoonlijke leerstijl is.

De vier leerfasen volgens Kolb

De 4 fasen in het model van Kolb zijn goed te beschrijven als vaardigheden:

  1. Concreet ervaren (feeling)
  2. Waarnemen en overdenken (watching)
  3. Abstracte begripsvorming (thinking)
  4. Actief experimenteren (doing)

Simpel gezegd: je maakt iets mee (ervaring) je overdenkt je ervaring (reflectie) en veralgemeniseert het (begripsvorming). Je bedenkt vervolgens een manier waarop je eenzelfde soort gebeurtenis de volgende keer tegemoet treedt (experimenteren).

Het leerstijlenprofiel van Kolb

Kolb maakte ook een leerstijlenprofiel. Hij stelde dat er twee uitersten zijn in leren:

  1. Abstract leren versus concreet leren
  2. Actief leren versus reflectief leren

De vier leerstijlen die hierdoor ontstaan en wat ze praktisch voor je kunnen betekenen, vind je in de pdf.

Meer weten over de leercyclus van Kolb?

Dit kennisdocument bevindt zich in het NEVI Kennislab. NEVI Members loggen in om de pdf te downloaden. Nog geen NEVI account? Maak een NEVI account aan.

NEVI Kennislab bevat meer dan 500 documenten, 2.000 begrippen, 500 Deal! artikelen, 50 wetenschappelijke onderzoeken, NEVI Talks en ruim 100 inkooptools. NEVI Professional Members krijgen onbeperkt toegang tot NEVI Kennislab, NEVI Basic Members kunnen 5 artikelen bekijken.

Log in en download de pdf!

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.