Professional - NEVI 1

De opleiding Professional-NEVI 1 maakt gebruik van verschillende tentamenvormen waaronder portfolio's. De module Persoonlijke effectiviteit wordt afgesloten met een reflectieverslag. Voor de overige modules geldt online toetsing.

Voor dit diploma dient u:

alle tentamens voor de modules af te leggen
geen tentamenresultaat te hebben dat kleiner is dan 5,5
geen tentamenresultaten en vrijstellingen te hebben die ouder zijn dan 4 jaar
te voldoen aan de aanwezigheidsplicht bij de modules Persoonlijke effectiviteit en Onderhandelen

Aanwezigheid

Voor de module Persoonlijke Effectiviteit en Onderhandelen geldt een verplichte aanwezigheid. Bij afwezigheid dient de lesdag ingehaald te worden. Hiervoor bestaan beperkte mogelijkheden en worden kosten in rekening gebracht.

Neem voor meer informatie contact op met ons Klant Contact Center 088 3300700.

Praktische informatie

Vrijstellingen
Als u een opleiding op HBO niveau (of hoger) heeft, bestaat de kans dat u recht heeft op één of meerdere vrijstellingen. Meer informatie over de vrijstellingsmogelijkheden.

Online toetsing
De examens voor Professional-NEVI 1 worden online getoetst. U bepaalt na aanmelding zelf de datum, tijd en plaats (overzicht online toetslocaties).
Voor deze examens is dus geen rooster.

LET OP: De datum op de inschrijvingspagina van deze website is een (fictieve) systeemdatum (31 juli). Na aanmelding via deze website ontvangt u een link waarmee u uw examen definitief kan inplannen, incl. datum, tijd en plaats.

Portfolio’s en reflectieverslag 
De inleverdatum is 2 weken na de laatste lesdag. De resultaten komen maximaal 6 weken na het verstrijken van de inleverdatum. Dus uiterlijk 8 weken na de laatste lesdag ontvangt u het resultaat 

Inzage online toetsing
Online toetsen (Modules: Inkoopproces privaat en publiek, deel 1 en deel 2, Bedrijfseconomische aspecten van inkoop en Onderhandelen) worden samengesteld uit een database met opgaven. Het spreekt voor zich dat deze database niet openbaar mag worden. Dit is de reden waarom wij opgaven niet mee kunnen geven of op kunnen sturen. Er zijn echter redenen denkbaar dat je toch wilt weten hoe jouw antwoorden zich verhouden tot de modelantwoorden.

Tot zes weken na verzending van de officiële uitslagbrief bestaat de mogelijkheid het eigen gemaakte werk in te zien, ongeacht de reden. Inzage vindt periodiek plaats op ons kantoor in Zoetermeer op door de Stichting NEVI Examen bepaalde dagen en tijdstippen (zie inzagerooster). Minimaal zeven werkdagen voor de gewenste datum kunt u een afspraak maken door het insturen van het aanvraagformulier (zie bijlage 'aanvraagformulier inzage online toetsen'). Stuur het ingevulde aanvraagformulier per e-mail naar VBI@nevi.nl met als onderwerp 'inzage’. U ontvangt van ons een bevestiging.

Een kandidaat kan tegen de uitslag van een tentamen of een examen bezwaar aantekenen
Informatie bezwaarprocedure

Examenreglement
Lees meer over de wijze van toetsen in ons examenreglement

NEVI basic

€ 1.540,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 1.540,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €235,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

NEVI incompany

Op aanvraag
Dit product bieden wij ook InCompany aan, voor uw organisatie. Bel: 088 - 33 00 700