NEVI - Medewerker Inkoop en Logistiek

De tentamens voor NEVI MIL worden online getoetst. In elk tentamen wordt ongeveer de helft van het totale programma geëxamineerd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om op twee momenten per blok een tentamen te doen.

Voor dit diploma dient u:

voor beide tentamens ten minste het cijfer 5,5 te behalen
de voldoende tentamenresultaten binnen 24 maanden te behalen

Deze opleiding richt zich op operationele inkoop, dus op uitvoerende en logistieke taken. Dit komt vooral tot uiting in de laatste drie stappen van het inkoopproces: bestellen, bewaken en nazorg. Deze onderwerpen krijgen dan ook ruim de aandacht. Ook is er een kennismaking met de eerste drie stappen (specificeren, selecteren en contracteren) en komt de belangrijke rol van communicatie aan bod.

Praktische informatie

Online toetsing
De examens voor NEVI MIL worden online getoetst. U bepaalt na aanmelding zelf de datum, tijd en plaats (overzicht online toetslocaties). Voor deze examens is dus geen rooster.
Na aanmelding via deze website ontvangt u een link waarmee u uw examen definitief kunt inplannen, incl. datum, tijd en plaats.

Meer informatie over online toetsing (aanmelden, verplaatsen, algemene informatie)

 

Inzage online toetsing
Online toetsen worden samengesteld uit een database met opgaven. Het spreekt voor zich dat deze database niet openbaar mag worden. Dit is de reden waarom wij opgaven niet kunnen meegeven of opsturen. Er zijn echter redenen denkbaar dat je toch wilt weten hoe jouw antwoorden zich verhouden tot de modelantwoorden.

Tot zes weken na verzending van de officiële uitslagbrief bestaat de mogelijkheid het eigen gemaakte werk in te zien, ongeacht de reden. Inzage vindt periodiek plaats op ons kantoor in Zoetermeer, op door de Stichting NEVI Examens bepaalde dagen en tijdstippen (zie inzagerooster). Minimaal zeven werkdagen voor de gewenste datum kunt u een afspraak maken door het insturen van het aanvraagformulier (zie bijlage 'aanvraagformulier inzage online toetsen'). Stuur het ingevulde aanvraagformulier per e-mail naar VBI@nevi.nl met als onderwerp 'inzage’. U ontvangt van ons een bevestiging.

Een kandidaat kan tegen de uitslag van een tentamen of een examen bezwaar aantekenen.
Informatie bezwaarprocedure

NEVI basic

€ 460,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 460,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €235,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

NEVI incompany

Op aanvraag
Dit product bieden wij ook InCompany aan, voor uw organisatie. Bel: 088 - 33 00 700