Examen Nevi 2 Privaat

De opleiding Nevi 2 Privaat maakt gebruik van verschillende examenvormen. Na het behalen van alle examens ontvang je het branche-erkende Nevi diploma.

Je ontvangt een diploma als:

Je in bezit bent van het diploma Nevi 1 Privaat, dan wel geldige vrijstellingen of een voldoende resultaat hebt behaald voor de Toelatingstoets Expert Privaat - NEVI 2
Je voor de praktijkopdracht ten minste het cijfer 5,5 hebt behaald
Je voor de overige examens ten minste het cijfer 5,5 behaalt, waarbij maximaal één cijfer een onvoldoende en niet lager dan een 5,0 is
Jouw gemiddelde van alle examens (excl. praktijkopdracht) ten minste het cijfer 5,5 is
Je de examens binnen 4 jaar met goed gevolg hebt afgelegd
Je voldoet aan de aanwezigheidsplicht bij de modules Persoonlijke effectiviteit - 2 en Fact based negotiation

Examenvorm per module

  • Inkoopproces gevorderd privaat - deel 1: online examen
  • Inkoopproces gevorderd privaat - deel 2: online examen
  • Kostenmanagement: schrijfopdracht
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen: schrijfopdracht
  • Project- en risicomanagement: schrijfopdracht
  • Contract- en leveranciersmanagement: online examen
  • Fact based negotiation: portfolio-opdrachten en online examen
  • Persoonlijke effectiviteit - 2: portfolio-opdrachten en reflectieverslag

Voor de modules Fact based negotiation en Persoonlijke effectiviteit - 2 geldt een aanwezigheidsplicht.

Je rondt de opleiding af met een praktijkopdracht. 

Na ieder voldoende resultaat voor een module volgt een certificaat. Na het behalen van alle examens ontvang je het diploma Nevi 2. 

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor de examens kan via de rode inschrijfknop op deze pagina. Na aanmelding voor een online examen ontvang je per e-mail een link, welke 180 dagen geldig is, waarmee je het examen definitief kunt inplannen. Je bepaalt dan zelf de datum, tijd en plaats. Voor de praktijkopdracht meld je je aan via examens@nevi.nl

Online toetsing en inzage

Online toetsing wil zeggen dat je op een door jou gekozen moment examen doet op de door jou geselecteerde toetslocatie. Er zijn toetslocaties door het hele land. Lees meer over online toetsing en inzage.

Portfolio-opdrachten

Bij de modules Fact based negotiation en Persoonlijke effectiviteit - 2 maak je voorafgaand aan de workshops voorbereidende portfolio-opdrachten. Zorg dat je hier op tijd mee begint. Het maken van de portfolio-opdrachten is een voorwaarde om aan het examen te kunnen deelnemen.

Reflectieverslag

Bij de module Persoonlijke effectiviteit - 2 maak je een reflectieverslag. Het reflectieverslag lever je uiterlijk 2 weken na de laatste workshop in. De exacte inleverdatum voor jouw cursusgroep vind je in de online leeromgeving.

Schrijfopdrachten

Schrijfopdrachten lever je uiterlijk 3 weken na de laatste lesdag in. De exacte inleverdatum voor jouw cursusgroep vind je in de online leeromgeving.

Aanwezigheid

Voor de modules Fact Based Negotiation en Persoonlijke Effectiviteit - 2 geldt een verplichte aanwezigheid bij de workshops. Je kunt per module één gemiste workshop inhalen. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Neem voor meer informatie contact op met ons Klant Contact Center: 088 3300700

Praktijkopdracht

In de praktijkopdracht toon je aan dat je de kennis, vaardigheden en inzichten uit minimaal twee modules kunt toepassen in jouw eigen beroepspraktijk. Je onderzoekt een inkoopprobleem in jouw beroepspraktijk en doet aanbevelingen om het probleem op te lossen of verder te onderzoeken. Daarnaast schrijf je een persoonlijke reflectie gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling in de inkoopfunctie gedurende de Nevi 2 opleiding én op de toekomst.

Je kunt starten met de praktijkopdracht als je:

  • Alle examens van de Nevi 2 opleiding hebt afgerond (cijfer 5,5)
  • Maximaal één examencijfer een onvoldoende is en deze niet lager dan een 5,0 is

Aanmelden voor de praktijkopdracht kan via examens@nevi.nl. Als je aan alle eisen voldoet, krijg je in de online leeromgeving toegang tot de informatie over de praktijkopdracht.

Ingestuurde praktijkopdrachten worden op bepaalde momenten in het cursusjaar beoordeeld. De inleverdata vind je in de online leeromgeving.

Gewijzigde examenvormen in 2018-2019

Veel studiematerialen en examenvormen van Nevi 2 Privaat zijn in 2018 en 2019 gewijzigd. Heb je de lessen van de Nevi 2 modules voor maart 2019 gevolgd en moet je nog (her)examen doen? Dan is het verstandig om met ons contact op te nemen. Wij gaan dan na of je de meest recente lesmaterialen en exameninformatie tot je beschikking hebt.

Examenreglement

Lees meer over de regels en afspraken die gelden voor examens en diplomering in ons examenreglement. Het examenreglement is vastgesteld is samenspraak met de Stichting Examenkamer.

Klachten en feedback

Heb je feedback of een klacht over een door jou gemaakt examen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Meer informatie over klachten, bezwaar en beroep.