Examen Expert - Nevi 2

De opleiding Nevi 2 maakt gebruik van verschillende examenvormen. Na het behalen van alle examens ontvang je het branche-erkende Nevi diploma.

Je ontvangt een diploma als:

Je in bezit bent van het diploma Professional - NEVI 1, dan wel geldige vrijstellingen of een voldoende resultaat hebt behaald voor de Toelatingstoets Expert Privaat - NEVI 2
Je voor de praktijkopdracht ten minste het cijfer 5,5 hebt behaald
Je voor de overige examens ten minste het cijfer 5,5 behaalt, waarbij maximaal één cijfer een onvoldoende en niet lager dan een 5,0 is
Jouw gemiddelde van alle examens (excl. praktijkopdracht) ten minste het cijfer 5,5 is
Je de examens binnen 4 jaar met goed gevolg hebt afgelegd
Je voldoet aan de aanwezigheidsplicht bij de modules Persoonlijke effectiviteit - 2 en Fact based negotiation

Examenvorm per module

  • Inkoopproces gevorderd privaat - deel 1: online examen
  • Inkoopproces gevorderd privaat - deel 2: online examen
  • Kostenmanagement: schrijfopdracht
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen: schrijfopdracht
  • Project- en risicomanagement: schrijfopdracht
  • Contract- en leveranciersmanagement: online examen
  • Fact based negotiation: portfolio-opdrachten en online examen
  • Persoonlijke effectiviteit - 2: portfolio-opdrachten en reflectieverslag

Voor de modules Fact based negotiation en Persoonlijke effectiviteit - 2 geldt een aanwezigheidsplicht.

Je rondt de opleiding af met een praktijkopdracht. 

Na ieder voldoende resultaat voor een module volgt een certificaat. Na het behalen van alle examens ontvang je het diploma Nevi 2. 

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor de examens kan via de rode inschrijfknop op deze pagina. Na aanmelding voor een online examen ontvang je per e-mail een link, welke 180 dagen geldig is, waarmee je het examen definitief kunt inplannen. Je bepaalt dan zelf de datum, tijd en plaats. Voor de praktijkopdracht meld je je aan via examens@nevi.nl

Online toetsing en inzage

Online toetsing wil zeggen dat je op een door jou gekozen moment examen doet op de door jou geselecteerde toetslocatie. Er zijn toetslocaties door het hele land. Lees meer over online toetsing en inzage.

Schriftelijke examens

De schriftelijke examens worden periodiek afgenomen op een locatie in de omgeving van Utrecht.

Bekijk het examenrooster

Portfolio-opdrachten

Bij de modules Fact based negotiation en Persoonlijke effectiviteit - 2 maak je voorafgaand aan de workshops voorbereidende portfolio-opdrachten. Zorg dat je hier op tijd mee begint. Het maken van de portfolio-opdrachten is een voorwaarde om aan het examen te kunnen deelnemen.

Reflectieverslag

Bij de module Persoonlijke effectiviteit - 2 maak je een reflectieverslag. Het reflectieverslag lever je uiterlijk 2 weken na de laatste workshop in. De exacte inleverdatum voor jouw cursusgroep vind je in de online leeromgeving.

Schrijfopdrachten

Schrijfopdrachten lever je uiterlijk 3 weken na de laatste lesdag in. De exacte inleverdatum voor jouw cursusgroep vind je in de online leeromgeving.

Aanwezigheid

Voor de modules Fact Based Negotiation en Persoonlijke Effectiviteit - 2 geldt een verplichte aanwezigheid bij de workshops. Je kunt per module één gemiste workshop inhalen. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Neem voor meer informatie contact op met ons Klant Contact Center: 088 3300700

Praktijkopdracht

In de praktijkopdracht toon je aan dat je de kennis, vaardigheden en inzichten uit minimaal twee modules kunt toepassen in jouw eigen beroepspraktijk. Je onderzoekt een inkoopprobleem in jouw beroepspraktijk en doet aanbevelingen om het probleem op te lossen of verder te onderzoeken. Daarnaast schrijf je een persoonlijke reflectie gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling in de inkoopfunctie gedurende de Nevi 2 opleiding én op de toekomst.

Je kunt starten met de praktijkopdracht als je:

  • Alle examens van de Nevi 2 opleiding hebt afgerond (cijfer 5,5 of een vrijstelling)
  • Maximaal één examencijfer een onvoldoende is en deze niet lager dan een 5,0 is

Aanmelden voor de praktijkopdracht kan via examens@nevi.nl. Als je aan alle eisen voldoet, krijg je in de online leeromgeving toegang tot de informatie over de praktijkopdracht.

Ingestuurde praktijkopdrachten worden op bepaalde momenten in het cursusjaar beoordeeld. De inleverdata vind je in de online leeromgeving.

Gewijzigde examenvormen in 2018-2019

Inkoopproces gevorderd privaat

Cursisten die vóór 1 februari 2018 zijn gestart met module Inkoopproces gevorderd privaat (studiemateriaal t/m versie 2.12) maken het examen van Deel 1 en Deel 2 vanaf heden online op basis van de nieuwe studiestof (versie 3.0). Heb je het nieuwe studiemateriaal nog niet tot je beschikking? Neem dan met ons contact op.

Contract- en leveranciersmanagement

Cursisten die de module Contract- en leveranciersmanagement vóór 2019 hebben gevolgd (studiemateriaal t/m versie 2.1) maken vanaf heden een online examen op basis van de nieuwe studiestof (vanaf versie 3.0). Heb je het nieuwe studiemateriaal nog niet tot je beschikking? Neem dan contact met ons op.

Kostenmanagement

Cursisten die de module Kostenmanagement vóór 1 maart 2019 hebben gevolgd (studiemateriaal t/m versie 4.2) maken vanaf heden een schrijfopdracht op basis van de nieuwe studiestof (vanaf versie 5.0). Heb je het nieuwe studiemateriaal en de nieuwe opdracht nog niet tot je beschikking? Neem dan contact met ons.

Project- en risicomanagement

Cursisten die vóór 1 juni 2018 zijn gestart met de module Project- en risicomanagement (studiemateriaal t/m versie 3.0) maken vanaf heden een schrijfopdracht op basis van de nieuwe stof (versie 4.0). Heb je het nieuwe studiemateriaal en de nieuwe opdracht nog niet tot je beschikking? Neem dan met ons contact op.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Cursisten die vóór 1 maart 2019 zijn gestart met de module Maatschappelijk verantwoord inkopen (studiemateriaal t/m versie 3.0) maken vanaf heden een schrijfopdracht op basis van de nieuwe studiestof (vanaf versie 4.0). Heb je het nieuwe studiemateriaal nog niet tot je beschikking? Neem dan contact met ons op.

Fact based negotiation

Cursisten die vóór september 2018 zijn gestart met de module Fact based negotiation maken vanaf heden een online examen op basis van de nieuwe stof (vanaf versie 3.0) . Heb je het nieuwe studiemateriaal en de nieuwe opdracht nog niet tot je beschikking? Neem dan met ons contact op.

Examenreglement

Lees meer over de regels en afspraken die gelden voor examens en diplomering in ons examenreglement. Het examenreglement is vastgesteld is samenspraak met de Stichting Examenkamer.

Klachten en feedback

Heb je feedback of een klacht over een door jou gemaakt examen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Meer informatie over klachten, bezwaar en beroep.