Ontbijtsessie Friesland: Lokaal inkopen

NEVI Kring Noord organiseert: Een ontbijtsessie over lokaal inkopen. Hoe zorgen we voor een sterke economie in het Noorden van Nederland? Hoe bundelen we de krachten en stimuleren we als inkoper de lokale ondernemers? Hoe kunnen lokale leveranciers toegevoegde waarde leveren aan onze organisaties?

Tijdens dit event komt het volgende aan bod:

De successen en knelpunten van lokaal inkopen
Best Practice van Piet Fellinger van Neopost
Ontbijten met NEVI Kring Noord

Sûkerbôle ite en lokaal ynkeapje mei NEVI Kring Noard yn Fryslân (Nederlandse vertaling staat hieronder)
Nei it grutte sukses fan de NEVI Kring Noard ontbijtsessies, organisearret NEVI Kring Noard op ‘e nij ‘n moarnsbrochje yn Fryslân yn Beetstersweach. It thema fan it moarnsbrochje is lokaal ynkeapje en wurdt hâlden op it unieke plak by it Bilderberg Landgoed Lauswolt yn Beetstersweach.
Op tiisdei 12 desimber begjinne wy moarns om 8:00 oere. Foar eltsenien stiet der dan in lekker ‘Frysk’ moarnsbrochje klear en ûnder tusken is der ‘n ynteraktive sesje oer lokaal ynkeape mei Piet Fellinger, Purchasing Director fan Neopost yn Drachten. Wy slute ôf mei in kuierke fan in heal oere troch de prachtige Fryske natuur. Ta beslút kinne jo mei ús noch in kop kofje of thé drinke yn it Bilderberg Lauswolt.

It doel fan dizze sesje is it tegearre bringe fan de ervaren ynkeapers of managers om besteande en nije inkeapkennis mei elkoar te dielen. Wy wolle hjirmei it inkeapvak oer lokaal ynkeapje nei in noch heger nivo tille. Mei dizze oanpak wolle wy in bjusterbaarlik en sterk ynhâldlike gearkomste organisearje. Fergelykbere organisaasjes yn it noarden fan Nederlân wurde mei elkoar yn kontakt brocht en de gearwurking wurdt ferbettere.

Hawwe jo fan te foaren al fragen wêr jo graach antwurd op wolle, dan kinne jo dizze alfêst maile nei: kringnoord@nevi.nl

Ontbijten in Friesland tijdens de sessie lokaal inkopen
Na het grote succes van de NEVI Kring Noord ontbijtsessies, organiseert NEVI Kring Noord een ontbijtsessie in Friesland. Het thema van deze ontbijtsessie is lokaal inkopen en wordt gehouden op de unieke locatie bij het Bilderberg Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag. Op dinsdag 12 december starten we om 8:00 uur met een heerlijk Fries ontbijt en een interactieve sessie over lokaal inkopen met Piet Fellinger, Purchasing Director bij Neopost in Drachten. We sluiten af met een wandeling van ongeveer een half uur door de prachtige Friese natuur. Na afloop van de wandeling kunt u samen met ons nog een kop koffie of thee drinken in het Bilderberg Landgoed Lauswolt.

Het doel van deze bijeenkomst is het samenbrengen van de ervaren inkopers of managers om bestaande en nieuwe inkoopkennis met elkaar te delen. Met deze bijeenkomst willen we het inkoopvak met betrekking tot lokaal inkopen naar een nog hoger niveau tillen. Met deze aanpak willen wij een exclusief, zeer aantrekkelijk en sterk inhoudelijke bijeenkomst organiseren. Vergelijkbare organisaties in het noorden van Nederland worden met elkaar in contact gebracht en de samenwerking wordt bevorderd.

Heeft u van te voren al vragen waar u graag antwoord op wilt, dan kunt u deze alvast mailen naar: kringnoord@nevi.nl zodat wij dit voor kunnen bereiden.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op de unieke locatie: Bilderberg Landgoed Lauswolt en wordt afgesloten met een wandeling door de prachtige natuur.

Van Harinxmaweg 10, 9244 CJ Beetsterzwaag
Datum: 12 december 2017, van 8.00 tot 10.30 uur

Neem je collega mee!
Neem bijvoorbeeld één van je stakeholders, directe collega’s of leidinggevende mee, zodat zij nader kennis kunnen maken met jouw vakgebied. Je bent als dus lid van harte uitgenodigd eenmalig een collega die (nog) geen lid is van NEVI (gratis) mee te nemen naar dit event. Omdat er beperkt plaats is voor collega’s die geen NEVI Member zijn moet je goedkeuring hebben van het kringbestuur. Het verzoek kan je indienen via kringnoord@nevi.nl. Na goedkeuring kan je collega zich aanmelden een Basic-account aanmeldt voor dit event en via evenementen@nevi.nl laat weten door wie hij/zij geïntroduceerd is. Onderstaande niet-ledenprijs is dan uiteraard niet van toepassing.

Nog geen lid?
Deelname voor niet-leden is 75 euro, een half jaar lidmaatschap met vele voordelen, waaronder het inkoopvakblad Deal!, kost maar 97 euro!! 
Of je kunt nu alvast lid worden voor 2018, dan betaal je pas in 2018 en ben je de rest van 2017 kosteloos lid!

NEVI basic

€ 75,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 0,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €235,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.