Integer handelen

Inkoopprofessionals horen ethisch te handelen. Daarom hebben wij een Gedragscode ontwikkeld die handreikingen biedt bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces.

Ethisch handelen is niet af te dwingen met regels maar is afhankelijk van de specifieke context. De NEVI Gedragscode (publicatie) (Engelse editie) biedt handreikingen bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces. NEVI gaat er vanuit dat haar members de code onderschrijven en naleven. 

In het kort komt het erop neer dat de inkoopprofessional integer is, altijd probeert om ethisch juist te handelen en ervoor open staat om te leren en te reflecteren. Hij neemt de geldende wetten en regels in acht, respecteert eerlijke concurrentie, behandelt zakelijke partners rechtvaardig en scheidt zakelijke en persoonlijke belangen. Hij beschermt handels- en bedrijfsgeheimen en is zich bewust van zijn positie bij het gebruik van social media. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor milieu en samenleving.

De Gedragscode richt zich niet alleen op de inkoopprofessional. De inkoopfunctie maakt onderdeel uit van het maatschappelijk handelen van de organisatie. De Gedragscode moet dus binnen de eigen organisatie worden besproken, maar ook met de leverancier. Idealiter wordt de Gedragscode opgenomen in de maatschappelijke code die het bedrijf of organisatie als geheel hanteert.

Meer weten over wat NEVI voor jou kan betekenen op dit vlak? Neem contact met ons op: mc@nevi.nl

 

Aan de slag?

Wil je met jouw organisatie op een open en interactieve manier aan de slag met integriteit? Wij helpen je door het herkennen en bespreekbaar maken van ethische dilemma's. 

Heb je geen oplossing voor een dilemma?

Ook is het mogelijk om een dilemma waar jouw organisatie geen oplossing voor heeft voor te leggen aan de commissie ethiek van NEVI. Vraag meer informatie over de commissie via info@nevi.nl

Hulp nodig bij het maken

van de juiste keuze?

Wij helpen je graag.

 

Je kunt altijd bellen met: 088 33 00 700
of stuur ons een mail: info@nevi.nl

Altijd in de buurt

De opleidingen en trainingen van NEVI vinden plaats op verschillende locaties door heel Nederland.