Whitepapers

Meer weten over een onderwerp uit het inkoopvak? Vraag dan gratis en vrijblijvend onze whitepapers aan. (English)

Leveranciersselectie voorafgaand aan een Vested contract: hoe werkt dat?

De laatste tijd krijgt Vested Outsourcing© (of korter: Vested) steeds meer aandacht. Vested richt zich op het creëren van langetermijnsamenwerkingsrelaties tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het doel van de relatie is om een echte win-win relatie te creëren die het mogelijk maakt om doelen van beide organisaties te realiseren. Een whitepaper geschreven door Wiebe Witteveen, Jeroen van de Rijt en Kate Vitasek.

Aanvragen

Een blauwdruk voor succesvolle inkoopteams

Inkoopteams beginnen vaak met hoge verwachtingen en grote ambities. Maar niet zelden is na korte tijd de vaart er al uit. Waarom slaagt het ene team en faalt het andere? Hoe kan het succes worden vergroot? Door Boudewijn Driedonks en Arjan van Weele.  

Aanvragen

12 Kwaaltjes van leveranciersmanagement.... en hoe ze te voorkomen

Professionals in contractmanagement hebben meer dan ooit te maken met mondiale, complexe en uitbestede leveranciersrelaties. Deze whitepaper gaat over de 12 meest voorkomende fouten en de manier waarop je die kunt vermijden. Geschreven door Kate Vitasek en Emmanuel Cambresy.  

Aanvragen NL versie   Request EN-edition

Future-proof procurement: wees onderdeel van de grote inkooptransformatie

Hoe zien young procurement professionals hun eigen toekomst en die van hun vak? Worden zij, door inzet van nieuwe technologie, straks meer een relatiemanager? Of juist een data-analist? Of – en dat is ook een reëel scenario – zijn zij straks overbodig? De aanbevelingen van de young procurement professionals richten zich op drie niveaus van inkoop: strategisch, tactisch en operationeel. 

Aanvragen

In 7 stappen grip op contractmanagement in Sociaal Domein

Inkoop van zorg in het sociaal domein laat zich nauwelijks vergelijken met andere inkoopdomeinen. Als er iets fout gaat, is de publieke aandacht groot. We hebben dan ook met mensen te maken. Bovendien hebben we het over pakweg vijftig procent van de gemeentebegroting. Zonder grip op het sociaal domein is de inkoopprofessional niet te benijden.

Aanvragen

Circulair inkopen: durf te vragen en uit te dagen

Circulair inkopen is onlosmakelijk verbonden met ketenverantwoordelijkheid en maakt onderdeel uit van het bredere begrip van maatschappelijk verantwoord inkopen. Circulaire inkoop richt zich specifiek op het sluiten van materiaalkringlopen binnen ketens en behoudt daarmee waarde voor de gehele keten. Wat betekenen deze mooie woorden op papier in de alledaagse inkooppraktijk? In 5 pagina’s krijg je, aan de hand van 2 pijlers, 5 randvoorwaarden en enkele tips, antwoord op de cruciale vraag: Hoe breng ik circulariteit in de inkooppraktijk?

Aanvragen

Inkoop & Blockchain. the perfect match?

Blockchain legt transacties vast. Het is niet te vervalsen en voor iedereen toegankelijk. Het maakt de communicatie tussen mensen of machines een stuk eenvoudiger. En veel sneller. Dat klinkt veelbelovend. De verwachtingen zijn hoog en de mogelijkheden lijken oneindig. Maar wat kan inkoop er in de praktijk mee? En welke concrete toepassingen liggen er in het verschiet?

Aanvragen

Effectieve kostenreductie: een nieuw perspectief

Kosten besparen kan op verschillende manieren. Inkoop bemoeit zich vaak alleen met het verlagen van de inkoopprijs, terwijl de substantiële besparingen te behalen zijn door het verlagen van de integrale kosten in de gehele supply chain. Wie écht wil besparen, vervangt de Chief Procurement Officer voor een Chief Value Officer. Zijn voornaamste taak: maximale waarde creëren in de gehele keten tegen minimale kosten. Dat zegt Jan Valkhof, associate Nevi-Purspective en trainer.

Aanvragen

Verandermanagement zonder weerstand

Veranderprocessen in organisaties vereisen een gedragsverandering van betrokken medewerkers. Dat zegt Arend Ardon, consultant en auteur van managementboeken als ‘Doorbreek de cirkel!’ en ‘Ontketen vernieuwing!’ Hij is een van de docenten van Nevi's Procurement Leadership Program, dat managers inzicht wil geven in het gedrag van teams.

Aanvragen

Wat is jouw verantwoordelijkheid naar onze wereld toe? - ISO 20400

Alle thema's die met verantwoord ondernemen/ inkopen te maken hebben, komen aan de orde in de internationale standaard voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, de richtlijn ISO 20400. In dit whitepaper lees je hoe professioneel verantwoord inkopen bijdraagt aan een toekomstbestendige wereld. 

Aanvragen NL of EN versie

Waarom kiezen voor een prestatiecontract? De feiten, vragen en antwoorden op 'n rijtje

Prestatiecontracten, oftewel Performance-Based Contracts/Contracting (PBC) staan sterk in de belangstelling. Veel organisaties verwachten er in toenemende mate gebruik van te maken. Tegelijk is er nog maar weinig ervaring mee opgedaan. Ook blijken bestaande prestatiecontracten vaak geen echte prestatiecontracten te zijn.

Aanvragen

In 3 stappen naar een goede samenwerking opdrachtgever en opdrachtnemer 

Perceptieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de uitkomsten van complexe samenwerkingsrelaties en projecten sterk negatief beïnvloeden. Promovendus Christian van der Krift en hoogleraar Arjan van Weele van de TU Eindhoven leggen uit hoe dat komt en wat je eraan kunt doen

Aanvragen

5 Myths purchasers should know about creativity in purchasing

Creativity appears to be a powerful ally in an increasingly complex and fast-changing business environment. In the recent Future of Jobs Report released by the World Economic Forum, creativity has risen in the top 10 of skills needed in 2020 versus 2015 from number 10 to number 3 – only surpassed by critical thinking and complex problem-solving

Aanvragen

Circulair inkopen - weet waar je aan begint

Steeds meer bedrijven en organisaties onderkennen dat het oude lineaire economisch model van ‘winnen-maken-gebruiken-weggooien’ niet langer houdbaar is. Het in hoog tempo afdanken en vernietigen van grondstoffen en onderdelen is schadelijk voor milieu en maatschappij. De consequenties van dit model zijn onder meer prijsstijgingen, continuïteitsproblemen en een overschot aan afval.

Aanvragen

Wat kunnen Sourcing Business Models voor jou betekenen?

Inkoper en toeleverancier moeten samen meer waarde creëren. Dat zegt Kate Vitasek, spreker op het aanstaande International Supply Management Congress. In haar nieuwste boek presenteert zij inkoop als een reeks van eenvoudige inkooptransacties aan de ene kant en complexe, strategische relaties aan de andere kant.

Aanvragen

Wat een inkoper moet weten over integriteit

Het bedrijf van je buurman laten meedoen in een aanbesteding; tijdens de ‘derde helft’ met teamgenoten een lastig aanbestedingstraject bespreken; een wel heel ruim aangeklede borrel aan het eind van een bijeenkomst met klanten. Iedere inkoper loopt in zijn dagelijks werk weleens tegen integriteitsdilemma’s aan. Hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar in je team?

Aanvragen

De 7 nieuwste inzichten in Best Value

Met de populariteit van Best Value neemt in Nederland ook de juridisering toe. De prestatieonderbouwing wordt opvallend vaak verkeerd gebruikt. In deze whitepaper zet Jeroen van de Rijt de nieuwste inzichten op een rij vanaf het jaarlijkse Best Value-evenement in de Verenigde Staten. 

Aanvragen

In 6 stappen naar professioneel functioneel specificeren

De specificatie geeft leveranciers alle informatie die nodig is voor een goede offerte. Om een aantal redenen kan gekozen worden voor functioneel specificeren. Soms denken organisaties dat zij al op deze wijze specificeren, maar doen ze dit eigenlijk niet. Daar gaan we hieronder verder op in. Bovendien biedt deze whitepaper een stappenplan naar professioneel functioneel specificeren. 

Aanvragen

De vijf belangrijkste pijlers van succesvol contractmanagement

Het houdt veel organisaties bezig: er is een contract afgesloten, maar het gaat toch mis bij de uitvoering. Veel contracten leveren niet op wat men ervan had verwacht. Inkoop vindt de waarde, zoals lage kosten, waardecreatie, doelmatigheid, rechtmatigheid of risicobeheersing, maar de organisatie krijgt deze waarde niet.

Aanvragen

Wat is inkoop

Je doet het zelf bijna dagelijks in de vorm van boodschappen in de supermarkt of een vakantie online. Goed inkopen leidt ertoe dat je tevreden bent. Afhankelijk van je persoonlijke doelstellingen voegt de aanschaf iets toe aan je leven. Die heeft daarmee dus waarde. Voor bedrijven en overheidsorganisaties is dat niet anders. Maar de doelstellingen zijn wel anders en soms complex.

Aanvragen

De 7 meest voorkomende reflexen in publieke inkoop

Bij overheidsinkoop gaat er vaak onevenredig veel aandacht uit naar de aanbestedingsprocedure, waardoor een goede voorbereiding erbij inschiet. Dat leidt tot gevoeligheden, verkramping en slechte resultaten. Het glazen huis van de overheidsinkoop wordt bewoonbaarder als bestuurders en inkopers dit onderkennen. Ze moeten een aantal reflexen onderdrukken en zich richten op professionaliteit.

Aanvragen