Vrijstellingsprocedure: route convenant

Met een aantal hogescholen heeft Nevi Examens afspraken over vrijstellingen vastgelegd in een convenant.

Bestaat voor jouw onderwijsinstelling een convenant?

Wil je een vrijstelling aanvragen?

Valt jouw vrijstellingsaanvraag onder een lopend convenant, dan kom je alléén in aanmerking voor een gratis vrijstelling als je op het moment van aanvragen een NEVI studentenlidmaatschap hebt. Vul hiervoor het formulier 'vrijstellingen middels convenant' in, stuur het uittreksel van het DUO register en jouw cijferlijst mee waaruit blijkt dat je de gevraagde minor hebt gevolgd. Heb je géén NEVI studentenlidmaatschap, dan bedraagt de vrijstellingsaanvraag € 75,00 exclusief BTW. De doorlooptijd van jouw aanvraag bedraagt 4 weken na ontvangst.