Vrijstellingsprocedure Nevi Examens

Als je overweegt te starten met Nevi 1 opleiding en een hbo- of wo-diploma hebt, kan het zijn dat je recht hebt op één of meerdere vrijstellingen.

Ga je de Nevi 1 opleiding (geldt voor zowel Publiek als Privaat) starten na 01-01-2020? Dan geldt voor jou de Vrijstellingsprocedure individuele beoordeling.

Hiermee kun je jouw studietijd aanmerkelijk verkorten. Start onze Vrijstellingswijzer voor het vinden van de juiste vrijstellingsprocedure. 

In het stroomschema Vrijstellingen zie je wat de mogelijkheden en eisen zijn en hoe je een vrijstelling aanvraagt. Vrijstellingen worden bepaald op basis van het huidige cursusaanbod. Heb je na het doorlopen van het stroomschema nog vragen? Stuur dan een e-mail. Wij kunnen telefonisch geen beoordeling doen, daar hebben we jouw documenten voor nodig.

Vrijstellingen

Een vrijstelling geeft aan dat je een gelijkwaardig niveau beheerst. Een vrijstelling is geen certificaat en/of diploma. Als je van mening bent dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling, vraag dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 4 weken voor de start van de module/lessen de vrijstelling aan. Zo voorkom je annulering en de daarbij horende kosten.

Bekijk ons examenreglement.

Er wordt geen vrijstelling verleend:

  • bij diploma’s onder hbo-niveau
  • als je diploma’s (ook van een hbo-opleiding) ouder zijn dan tien jaar
  • op grond van al eerder verleende vrijstellingen door anderen
  • op basis van werkervaring

Let op: als je dossier niet volledig is, kunnen wij een verzoek om vrijstelling niet behandelen. Zorg dus altijd voor de documenten waar op het inschrijfformulier om gevraagd wordt.

Wat je verder nog moet weten over vrijstellingen:

  • Per 1 januari 2017 vragen wij een bijdrage in de kosten van € 75,- ongeacht het aantal vrijstellingen (excl. btw)
  • De doorlooptijd van de aanvraag is 4 weken, m.u.v. de individuele beoordeling, die vergt soms meer tijd (maximaal 6 weken)
  • Je vrijstellingsaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als je bent aangemeld voor een Nevi-opleidingsmodule (m.u.v. convenanten)
  • Tegen de uitspraak is geen bezwaar mogelijk

Geldigheidsduur

Een vrijstelling is 4 jaar geldig na datum van toekenning (geldigheidstermijn wordt niet verlengd). Een vrijstelling staat gelijk aan een examencijfer, maar kan niet als compensatiecijfer worden gebruikt. Toegekende vrijstellingen kun je terugzien bij jouw resultaten via de Mijn Omgeving.

Vragen?

Heb je na het doorlopen van het stroomschema nog vragen? Neem dan contact op met Nevi Examens: 088 - 33 00 700 of stuur een e-mail. Let op! Wij kunnen telefonisch geen beoordeling doen.

Hoe kom ik aan een digitaal uittreksel van diploma gegevens?

Optie 1: In het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs kun je een digitaal uittreksel opvragen van diplomagegevens. Naast dit digitale uittreksel stuur je een gewone kopie van je diploma en cijferlijst mee.

Optie 2: Wanneer je geen digitaal uittreksel van DUO kunt bemachtigen kun je wel een gewaarmerkt kopie toevoegen. Een gewaarmerkt kopie is een kopie van jouw originele diploma, die door je opleidingsinstituut is voorzien van een stempel én handtekening. Hiermee verklaart deze instantie dat de kopie ‘conform het origineel’ is. Alleen een gewone kopie van de documenten is NIET voldoende!

Optie 3: Je kunt ook met jouw originele diploma en cijferlijsten bij ons kantoor in Zoetermeer langskomen. Wij maken dan ter plekke een kopie van deze documenten voor in het dossier.

Beoordeling vrijstelling

Het beoordelen van de vrijstellingsaanvragen is maatwerk. Daarom verzoeken wij je vriendelijk voor meerdere modules in één keer een vrijstelling aan te vragen. Dit scheelt ook in de kosten. Je betaalt namelijk per vrijstellingsaanvraag, en niet per vrijstelling.