Vrijstellingsprocedure: alleen aanmeldformulier en uittreksel van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

Op basis van het stroomschema heb je vastgesteld dat je HBO diploma voldoet aan de gestelde eisen (<10 jaar en vallend onder regulier onderwijs) en dat je in aanmerking komt voor de generiek vastgelegde vrijstellingen.

Vrijstellingsprocedure alleen aanmeldformulier en uittreksel van het DUO: dit moet je opsturen

De doorlooptijd van je aanvraag bedraagt 4 weken na ontvangst.
 
1 Hoe kom ik aan een digitaal uittreksel van diploma gegevens?
Optie 1: In het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs kun je een digitaal uittreksel opvragen van diplomagegevens. Naast dit digitale uittreksel stuur je een gewone kopie van je diploma en cijferlijst mee.

Optie 2: Wanneer je geen digitaal uittreksel van DUO kunt bemachtigen kun je wel een gewaarmerkt kopie toevoegen. Een gewaarmerkt kopie is een kopie van jouw originele diploma, die door je opleidingsinstituut is voorzien van een stempel én handtekening. Hiermee verklaart deze instantie dat de kopie ‘conform het origineel’ is. Alleen een gewone kopie van de documenten is NIET voldoende!

Optie 3: Je kunt ook met jouw originele diploma en cijferlijsten bij ons kantoor in Zoetermeer langskomen. Wij maken dan ter plekke een kopie van deze documenten voor in het dossier.