Supply chain management

Supply chain management (SCM), ook wel bekend als ketenmanagement, wordt gebruikt om de integrale stromen tussen de verschillende schakels rondom een organisatie te beheren en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat om het strategisch coördineren van toeleverketens waarbij goed samenwerken met partners zowel binnen als buiten de keten essentieel is.

Informatie over supply chain management

Zowel op de werkvloer als binnen management & business opleidingen komt de term 'supply chain management' vaak aan bod. Maar wat is het eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk? Wie op zoek is naar meer informatie over het onderwerp hoeft niet verder te zoeken. Op deze pagina worden de antwoorden gegeven op een aantal belangrijke zaken met betrekking tot supply chain management.

supply chain management

Wat is supply chain management?

Supply chain management is het coördineren, integreren en optimaliseren van integrale stromen als materialen, financiën en informatie van leverancier tot fabrikant tot groothandelaar tot kleinhandelaar tot eindconsument. Supply chain management regelt dus de logistieke activiteiten naar een bepaald punt, bijvoorbeeld goederen naar een fabriek. Met alles wat daarbij komt kijken, zoals operationeel management, het plaatsen van bestellingen, aanhouden van voorraden bij toeleveranciers èn bij de ontvanger, de informatieverwerking, vergunningverlening, personele behoefte, financiering en planning.

Vormen van supply chain management

Binnen SCM kan er ook nog verschil gemaakt worden tussen de interne supply chain en de externe supply chain. Zoals intern al aangeeft is dit voornamelijk gericht op de interne zaken van een bedrijf, denk hierbij aan verkoop en inkoop, productie en opslag van goederen. De externe supply chain omtrent alle zaken buiten de organisatie zelf zoals de stakeholders, leveranciers en klanten. Supply chain management kan dus toegepast worden op beide omgevingen van een bedrijf. Hier ligt dan ook de uitdaging voor een supply chain manager: hoe zorg je ervoor dat de communicatie en processen tussen de verschillende keten en belanghebbenden soepel verloopt? 

Wat is het verschil tussen supply management en logistiek?

Logistiek en supply management kennen een sterke verwantschap met elkaar. Supply chain management oftewel SCM betekent het strategisch coördineren van toeleverketens. Er wordt een visie gecreëerd voor de lange termijn en er wordt samengewerkt tussen alle bedrijfsonderdelen met als doel waarde creatie te creëren voor de klant. Logistiek houdt zich bezig met de goederenstroom van de leveranciers door het eigen bedrijf heen richting de afnemer. Het geheel van logistieke activiteiten wordt onderverdeeld in material management en fysieke distributie management.

Wat is een supply chain?

Supply chain is de Engelse term voor productieketen. Vandaar dat supply chain management ook gezien wordt als ketenmanagement. Een supply chain is het geheel van activiteiten en goederen die worden vervoerd tussen een leverancier en een afnemer. Een supply chain maakt voor het bedrijf inzichtelijk waar materialen voor producten vandaan komen en welke partij de betreffende materialen levert.

Het samenspel tussen inkoper en leverancier is cruciaal bij innovatie en productontwikkeling.

Arjan van der Plas, strategisch inkoper bij Auping, over de impact van inkoop.

Wat is een supply chain manager?

Een supply chain manager is een specialist die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het creëren van een zo effectief en efficiënt mogelijke keten van goederen en diensten van de leverancier tot aan de klant of eindconsument. De supply chain manager richt zich zowel op de interne- als externe supply chains. Deze ketens (supply chain) bestaan onder andere uit alle inkomende en uitgaande transportstromen, opslag en voorraadbeheer, inkoop, toevoer- en verwachtingsmanagement, productie, planning, orderverwerking, klantenservice, kwaliteitsbeheer, productontwikkeling, ICT, marketing en informatiesystemen. Supply chain managers kunnen in diverse branches werkzaam zijn, in principe kunnen ze bij alle bedrijven terecht waar goederen- of dienstenstromen plaatsvinden tussen leveranciers en uiteindelijke consumenten. 

Wat doet een supply chain manager?

Een supply chain manager, ook wel integraal ketenbeheerder genoemd, houdt zich bezig met het zo effectief mogelijk maken van de productieketen. Supply chain managers plannen, coördineren en monitoren binnen een bedrijf of instelling de stroom van goederen en diensten van de leverancier tot aan de uiteindelijke consument. Daarbij is een supply chain manager continu bezig met het analyseren en verbeteren van hieraan verwante processen. Er wordt onder meer een zo (kosten)efficiënt mogelijke productieplanning opgesteld, waarbij de voorraad binnen het bedrijf zo laag mogelijk dient te worden gehouden.

Dit alles onder de voorwaarde dat er te allen tijde aan de vraag van de afnemers van het bedrijf kan worden voldaan. Om dit alles te kunnen analyseren en evalueren, is het cruciaal om met alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie samen te werken. De supply chain manager staat dus veel in contact met o.a. de leveranciers, logistiek medewerkers en de inkopers.

Meer weten over supply chain management?

In NEVI Kennislab vind je interessante artikelen over supply chain management, bijvoorbeeld het artikel 'De supply chain als familie' die eerder in Deal! magazine is verschenen. In dit artikel wordt beschreven dat zowel inkopers als logistiek managers zich supply chain management toe-eigenen, maar echte supply chain managers zijn er echter nauwelijks. Supply chain management betekent namelijk niet jouw afdeling optimaal runnen, maar intern en extern samenwerken.

Supply chain management training volgen?

Wil je weten hoe je supply chain management op de juiste manier toepast in jouw bedrijf. Schrijf je in voor één van onze leergangen waarin je stapsgewijs alle informatie krijgt die je moet weten om een supply chain professional te worden: 

Ook in de NEVI opleiding Procurement Management Program komt ketenmanagement uitgebreid aan bod. 

Vragen of studieadvies? Bel 088-3300700 tussen 08.00 en 17.30 op werkdagen.

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.