Stuurgroep Inkoop Grote Bedrijven (SIGB)

Stuurgroep Inkoop Grote Bedrijven (SIGB) is een netwerk van CPO's en andere inkoopbeslissers bij grote Nederlandse bedrijven en instellingen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor een inkoopspend van > € 200 miljard verdeeld over alle sectoren.

De doelstellingen van SIGB zijn:

  • het bieden van een netwerk "at par"voor inkoopbeslissers in Nederland
  • het delen van de laatste trends en inzichten op het gebied van inkoop en supply management
  • het leveren van een bijdrage aan de continue professionalisering van inkoop en supply management
  • het bieden van een platform voor de driehoek wetenschap, Nevi en het bedrijfsleven 
  • opiniërend zijn voor wat betreft procurement en supply management

Lidmaatschap van SIGB is alleen mogelijk op uitnodiging en gelimiteerd tot 25 leden.

De SIGB komt vier maal per jaar bijeen. 

Bestuur 

 

  Wim Bloks  Wim Bloks (Global Director Sourcing & Procurement Vopak), voorzitter 

  Jacob GerkemaJacob Gerkema (Chief Procurement Officer Tata Steel), penningmeester

  Hans Weusthof Hans Weusthof, secretaris (hansweusthof@gmail.com)