Procurement

Wat betekent het eigenlijk, procurement? En is er een verschil tussen de termen procurement, purchasing en inkoop? We leggen je hieronder uit waarom dit van toegevoegde waarde is voor jouw organisatie.

Wat betekent procurement? 

Procurement kan als volgt worden gedefinieerd: 

activiteiten gericht op het beheersen en sturen van de inkomende goederenstroom tot aan het moment dat de goederen in productie worden genomen. Procurement is een ruimer begrip dan purchasing en omvat tevens materiaalbehoefteplanning, voorraadbeheer en transport. Bij procurement wordt er goed nagedacht voordat de aankoop wordt gedaan. Procurement is van grote toegevoegde waarde voor organisaties. Waarom dit zo belangrijk is voor het succes van een organisatie, lees je hieronder.

Procurement meer dan operationeel regelen van inkoop 

Procurement management is dus meer dan het operationeel regelen van inkoop. Organisaties die het procurement proces goed inzetten, begrijpen wat de belangrijkste doelstellingen van de eigen organisatie zijn en weten de organisatiestrategie te verbinden met die van leveranciers en eindklanten. Procurement draait om het daadwerkelijk toevoegen van waarde aan zowel interne- als externe processen. 

Als inkoopmanager kun je op heel uitlopende terreinen waarde creëren voor je organisatie en de maatschappij. Je kunt toeleveringsrisico’s verkleinen, bijdragen aan productinnovatie, samen met leveranciers je schouders zetten onder verduurzaming en zo een bijdrage leveren aan het commerciële resultaat en het bedrijfsresultaat. Als inkoopprofessional ben je bezig met maatschappelijk relevante zaken.

Waarom is procurement management van toegevoegde waarde? 

Strategisch nadenken over het inkoopbeleid zorgt ervoor dat er niet wordt ingekocht op basis van onderbuikgevoelens, maar dat er daadwerkelijk wordt nagedacht over de aankoop. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van contracten met leveranciers, waarmee afspraken worden vastgelegd. 

Inkoop kan ook innovatie stimuleren. Bekijk de onderstaande video met Jan Roddeman over het belang van inkoop. 

Wil je als inkoopmanager meer weten over procurement? Nevi biedt de opleiding Procurement Management Program aan! 

Meer informatie

Hoe zet je procurement management in?

Een organisatie kan het aankoopproces van goederen op 3 manieren inzetten. Deze 3 manieren zijn: sporadische inkoop, gesynchroniseerde inkoop en onderhoudende inkoop. Bij sporadische inkoop is er weinig opslagruimte nodig. Dit komt omdat de goederen maar heel even in het magazijn bevinden, gezien de goederen pas worden aangekocht wanneer ze nodig zijn. Het nadeel hiervan is dat de organisaties geen reservevoorraad hebben. 

Bij gesynchroniseerde inkoop gaat het om de verkoopverwachting. De inkoop is dus gebaseerd op voorspellingen. Het nadeel hiervan is dat er goederen niet worden verkocht, als de voorspellingen niet goed zijn. 

Tot slot kan een organisatie onderhoudende inkoop inzetten. Hier is een organisatie altijd verzekert van voorraad. Het nadeel hiervan is dat er veel kosten zijn voor opslagruimte. Het hangt van de eigenschappen van jouw organisatie af, welke methode je kan inzetten.

Verschil tussen procurement, purchasing en inkoop? 

Je hebt zeker wel eens de begrippen procurement, purchasing en inkoop gehoord, maar is daar nu een verschil tussen? Jazeker! Nevi hanteert de volgende betekenissen:

  • Purchasing = Inkoop
  • Procurement is breder dan inkoop (=purchasing)

De betekenis van procurement is dus veel breder en bevat meer elementen dan alleen purchasing. Als organisatie is het dus cruciaal om naar het procurement proces te kijken en niet alleen inkopen op basis van je onderbuikgevoel. 

Wat betekent inkoop dan?

Inkoop en purchasing betekenen dus hetzelfde, maar wat is inkoop dan eigenlijk? Inkoop wordt al sinds jaren als volgt gedefinieerd: de inkoopfunctie bestaat uit de activiteiten die in een organisatie moeten worden vervuld om alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor het continueren van de bedrijfsvoering van externe bronnen te betrekken tegen de voor de organisatie meest gunstige voorwaarden.

Wil je meer weten over inkoop? Download dan de whitepaper Wat is Inkoop

Download de whitepaper

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.