Oververhitting maakindustrie dreigt in zomermaanden

Productiebedrijven zullen in de zomermaanden hun producties op volle toeren laten draaien om de opgelopen achterstanden weg te kunnen werken. 

Geen zomervakantie dus voor de maakindustrie en met name voor inkopers is het alle hens aan dek. Het wordt een hete zomer met veel uitdagingen, zowel binnen de eigen organisatie (planning, capaciteit) maar zeker ook met leveranciers en klanten (levering, stijgende prijzen).

Inkopers hebben het druk en krijgen het steeds drukker 

Oorzaken: leveranciers zitten vol met werk en de levering van componenten en halffabricaten is vaak vertraagd. Gevolg is dat bedrijven hun eigen planning niet halen, en moeten aanpassen. Hetgeen vaak weer resulteert in extra kosten en meerwerk. Daarnaast zien inkopers de prijzen van veel grondstoffen fors stijgen. En deze ontwikkelingen zullen nog wel even aanhouden. Dit alles blijkt uit de rapportage van de NEVI Inkoopmanagersindex (PMI) van juni. Deze noteerde een score van 60.1 (mei: 60.3). De groei loopt weliswaar iets terug maar ligt nog steeds op een hoog niveau (een PMI waarde >50 geeft aan dat de bedrijvigheid in de industrie is toegenomen, een waarde <50 het tegenovergestelde). 

De vraag naar industriële producten (vooral investeringsgoederen) uit binnen- en buitenland blijft onverminderd sterk. Hetgeen zich al maanden lang en ook in juni weer vertaalt in een sterke vraag naar technisch personeel (werkgelegenheidsindex scoorde 57.8). Maar ook in sterk oplopende hoeveelheden achterstallig werk en langere levertijden van leveranciers. Het wordt dus een hete zomer want er zullen nog maanden nodig zijn om de opgelopen achterstanden in te lopen. Dat wordt mogelijk als de groei gaat afvlakken en de kans daarop is groot gezien de acties van Trump en zijn regering. Deze schaden het internationale ondernemersvertrouwen en brengen zorgvuldig opgebouwde handelsrelaties in gevaar met alle onzekerheid van dien.

Samenwerken in keten

Deze geopolitieke onzekerheden en de directe effecten op de toeleveringsketen vragen steeds meer aandacht en risicomanagement van bedrijven in de maakindustrie. Samenwerking in de keten is een voorwaarden voor groei van veel bedrijven. Samenwerken op velerlei vlak. Dit blijkt ook uit recent onderzoek van KPMG. Uit dit onderzoek blijkt dat ruim een derde van de CEO's in de maakindustrie moeite heeft om het tempo van de digitalisering bij te kunnen houden. "De bedrijven onderkennen dat technologische innovatie noodzakelijk is om de toenemende complexiteit in de toeleveringsketen te kunnen beheren, zeker als de ondernemingen steeds verder van huis zaken doen”. De digitale netwerken van toeleveranciers vereisen complexe allianties, samenwerkingsverbanden die volgens één op de drie CEO's de komende jaren bepalend zijn voor het realiseren van de groeidoelstellingen. En samenwerken met andere bedrijven vormt voor veel ondernemingen een enorme uitdaging. “De transparantie en zichtbaarheid in de keten alsmede het veilig delen van data met bedrijven in deze keten vormen volgens de bedrijven de belangrijkste hindernissen om maximaal van toeleveranciers te kunnen profiteren. Grote spelers in de maakindustrie worden dan ook steeds selectiever in hun keuze van samenwerking met andere partijen."

Maar er is ook goed nieuws. Inkopers geven in het recente Deal!-NEVI onderzoek naar de ambities van inkoop aan dat zij zich verder willen ontwikkelen op verandermanagement, communicatie, onderhandelen, creativiteit én samenwerken. Competenties die, zelfs vandaag de dag al, hard nodig zijn om de complexe toeleveringsketens goed te kunnen blijven managen. De positie van inkopers op de arbeidsmarkt is in 2018 sterk verbetert en dat geldt zeker voor inkopers in de industrie. Bedrijven in de maakindustrie hebben meer dan voorheen goede inkopers met de juiste competenties nodig om het verschil te kunnen maken op de korte en langere termijn. Dus zorg dat u de juiste inkopers aan boord houdt of krijgt deze zomer!