Opzeggen

Als u uw NEVI lidmaatschap wilt beëindigen, kan dat schriftelijk per post, fax of e-mail.

Uw opzegging dient vóór 1 december in ons bezit te zijn voor opzegging vanaf het volgende lidmaatschapsjaar. Een NEVI Lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap. Opzegging ervan kan alleen door de persoon zelf gedaan worden óók als een andere partij (bijv. uw werkgever) de jaarcontributie voor u betaalt.

 

Na ontvangst van uw opzegging en de verschuldigde contributie ontvangt u een bevestiging van opzegging per e-mail van ons. Wij stellen het bijzonder op prijs als u uw lidmaatschapsnummer en de reden van uw opzegging wilt vermelden. 

 

U kunt uw opzegging sturen naar:

NEVI
T.a.v. Ledenservice
Postbus 198
2700 AD  Zoetermeer 

E-mail: ledenservice@nevi.nl
Fax: (088) 33 00 701