Obligatoire overeenkomst

Een obligatoire overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer personen waaruit een of meer verbintenissen (rechten en plichten) voortkomen.

Wat is een obligatoire overeenkomst?

Obligatoir is een ander woord voor verbindend of verplichtend. Een obligatoire overeenkomst is dus een overeenkomst die ervoor zorgt dat er een verbintenis ontstaat. Bijvoorbeeld de verplichting om goederen te leveren aan iemand anders.

Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen over wat ze met elkaar gaan doen of laten. De partijen kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld bv’s of nv’s. Welke soorten obligatoire overeenkomsten zijn er? Obligatoire overeenkomsten worden als volgt ingedeeld:

  1. Eén partij gaat een verplichting aan (eenzijdige overeenkomst)
  2. Twee partijen gaan een verplichting aan (wederkerige overeenkomst)
  3. Meer dan twee partijen gaan een verplichting aan (meerpartijenovereenkomst)

De eenzijdige overeenkomst

Hier gaat één partij de verplichting aan. Denk hierbij aan een schenking of aan het weigeren van een erfenis. Er is geen andere partij met verplichtingen.

De wederkerige overeenkomst

Deze vorm van obligatoire overeenkomsten komt het meest voor. Dit is een overeenkomst waarbij elke partij verplicht is te presteren. Denk bijvoorbeeld aan de koopovereenkomst. De verkoper verbindt zich door een product of dienst te leveren en de koper verbindt zich door een koopprijs te betalen.

De meerpartijenovereenkomst

Dit zijn ingewikkelde obligatoire overeenkomsten die vaak complicaties met zich meebrengen. Denk aan raamovereenkomsten en mantelovereenkomsten. Iedere partij heeft binnen het contract dan eigen verplichtingen tegenover de andere partijen. De wet kent slechts een summiere regeling voor deze overeenkomst. De regels voor gewone contracten gelden hier ook voor zover de aard van de meerpartijenovereenkomst zich daar niet tegen verzet.

Leer Onderhandelen bij NEVI

Wil je meer weten over onderhandelen en hoe je de beste overeenkomst afsuit? Volg een training Onderhandelen bij NEVI.