Nevi Kring Noord Nederland

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe is de regio van Kring Noord Nederland. Jaarlijks organiseren zij vele events en tweejaarlijks het Noord Nederlands Inkoopcongres (NNIC). De achterban is vooral afkomstig uit de industrie, publieke sector en gezondheids- en welzijnszorg. Het bestuur onderhoudt nauwe banden met het HBO-inkooponderwijs in de provincie.

Volg Nevi Kring Noord-Nederland ook via:

LinkedIn groep NEVI Noord  Twitter NEVI Noord  

Evenementen

Kijk hier voor andere evenementen.

 Kringbestuur (kringnoord@nevi.nl)

 

  Roland Hovius Roland Hovius, voorzitter

  Lourens Wijnen Lourens Wijnen, vice voorzitter

  Alexander Visscher  Alexander Visscher, evenementencoördinator

  Yvon Smith Yvon Smith, marketing en communicatie

  Mark Reichenveld Mark Reichenfeld, penningmeester

  Linzey Huitema Linzey Huitema, secretaris