MSU+ 2.0 Examen


Op dit moment is het niet mogelijk om dit product via de website te bestellen. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met NEVI via 088 - 33 00 700 of info@nevi.nl.

Na deze training heb je

Gecertificeerd MSU+ auditeur
Na het volgen van de training MSU+ 2.0 kun je een MSU+ meting gaan uitvoeren in een organisatie.
De rapportage hiervan dient te worden ingediend en vervolgens te worden verdedigd ten overstaan van de NEVI-certificeringscommissie. Bij goed gevolg word je officieel gecertificeerd als MSU+ auditeur.

Benchmark database
Alleen van gecertificeerde MSU+ auditeurs worden de auditresultaten officieel erkend.
Deze erkende auditresultaten worden opgenomen in de Purchasing Excellence Publiek database van NEVI. Om ‘vervuiling’ van de database tegen te gaan worden alleen metingen die door een gecertificeerd auditeur zijn uitgevoerd, in de database opgenomen. De database functioneert als dé benchmark voor de Nederlandse publieke sector op het gebied van professionele inkoop.

Toelatingseisen examen MSU+ auditeur
Om te kunnen deelnemen aan het examen voor MSU+ auditeur dient:

 • Een MSU+ audit te zijn uitgevoerd bij de eigen organisatie of bij een externe organisatie
  Let op: indien bij de eigen organisatie een MSU+ audit wordt uitgevoerd dient de objectiviteit extra gewaarborgd te zijn.
 • Een rapportage te zijn opgesteld en ingediend bij NEVI die zal worden gebruikt als basis voor het examen door de certificeringscommissie.

Procedure examen

 • Aanmelden via deze pagina
 • Deadline inleveren rapportage MSU+ meting 10 werkdagen voor aanvang examensessie
 • De certificeringsommissie zal de rapportage voorafgaande de examensessie bestuderen
 • Duur examensessie is ongeveer 1 uur en bestaat uit:

+/- 15 minuten presentatie over bevindingen en context rapportage
+/- 20 minuten vragen stellen door de certificeringscommissie
+/- 10 minuten overleg tussen certificeringscommissieleden
+/- 10 minuten terugkoppeling uitslag

 

 • Beoordeling vindt plaats op basis van:
  • kennis MSU+ model (audit tool)
  • vaardigheden in het toepassen MSU+ meting
  • persoonlijkheidskenmerken MSU+ auditeur
  • kwaliteit van de rapportage en het advies
 • Terugkoppeling uitslag en bij een positief resultaat uitreiking MSU+ auditeur- certificaat
 • Gecertificeerde MSU+ auditeurs worden opgenomen in het online register MSU+ van NEVI

Praktische informatie

Nadat je je hebt ingeschreven voor het examen zal contact met je worden opgenomen om het definitieve tijdstip van het examen te bepalen. 

NEVI basic

€ 0,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 0,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €235,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

NEVI incompany

Op aanvraag
Dit product bieden wij ook InCompany aan, voor uw organisatie. Bel: 088 - 33 00 700