Medewerkers

Het kantoor van NEVI is gevestigd in Zoetermeer. 


 

De medewerkers van ons Klant Contact Center vormen het eerste aanspreekpunt - en dus ons visitekaartje. Meer in de achtergrond, maar minstens zo belangrijk, houden de medewerkers van onze Sales Support zich bezig met het ledensecretariaat en ondersteuning van projecten, opleidingen en evenementen. Onze Netwerkmanagers zijn de spin in het web en ontwikkelen projecten en evenementen. De vakinhoudelijke expertise en kennisontwikkeling daarvoor biedt de afdeling Innovatie, ondersteund door onze Redactie. Accountmanagement zorgt voor de verbinding met onze externe relaties. De medewerkers op de afdelingen Marketing, Communicatie & ICT, Netwerk & Innovatie en Financiën zijn de eveneens onmisbare schakels die ons al vele jaren slagvaardig, servicegericht en professioneel maken.

Directieteam
Jan Kalisvaart | Algemeen Directeur
Erik de Bruine |  Directeur Netwerk en Belangen
Jeroen Hulsman |  Directeur Opleidingen & Examens
Caroline Hagen |  Bestuurs- en directiesecretaresse

Services
Lianne Labega | Manager

Klant Contact Center  (info@nevi.nl)
Chequita Redjosentono
Elise van Leeuwen
Deanne Popken
Els van Rheenen

Sales Support Nationaal
vacature
Irene Haazebroek
Jacqueline de Groot
Angelitha Degen
Stephanie Over-Maes

Sales Support Internationaal en Maatwerk
Albert Wijnschenk  
Jolande van der Helm
Karen Verbeij
Wilbert de Bel

Examens (examens@nevi.nl)
Yvonne Hoogendoorn |  Manager
Marion Verpoorten

Netwerkmanagement
Ton van Geijlswijk
Dick Scherjon
Linda Geenen

Innovatie & Redactie
Jan Roddeman  |  Manager Opleidingen

Programmamanagement
Sharon Verstegen | Programmamanager Opleidingen
Mariska van Wijnen | Programmanager Open inschrijftrainingen en Leergangen
Berry Koolstra | Programmamanager Opleidingen
Marloes Pot | Programmamanager Opleidingen
Erik van Assen | NEVI Kennislab

Redactie
Alexandra de Groot
Irene van der Lubbe
Gert Jager

Accountmanagement (inter)nationaal
René van den Hoven
John Weinstock
Karin van IJsselmuide
Monique Plantinga

Communicatie (mc@nevi.nl)
Ida Bastiaansen | Manager
Angela Standhart
Wiebeke Sittrop
Barbara Bubberman
Marit Pauwels

ICT
Danny van Wijngaarden 
Suzan Vollebregt

HRM (hrm@nevi.nl)
Marijke van den Berg

Financiën (finance@nevi.nl)
Sandy Wiegman | Teamleider
Laura Charif

Business Intelligence
Marcel Bon