Maatschappelijk Programma: Professioneel opdrachtgeverschap

Inkopen en Aanbesteden in en voor het publieke domein brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee.

Professioneel opdrachtgeverschap gaat over het selecteren, aangaan en beheren van relaties met leveranciers, met als doel het maximaliseren van duurzame waarde voor interne en externe klanten en de maatschappij, op een wijze die transparant, voorspelbaar en betrouwbaar is.

Wij bezien dat vanuit de brede benadering: bestuur - politiek - management en inkoop. Het gaat niet alleen over de publieke, maar zeker ook de private sector. En het omvat het aanbesteden van werken, leveringen en diensten – dus alles, inclusief directe en indirecte inkoop. 

Hieronder de issues waar we ons de komende tijd op richten:

Inkoop in het Sociaal Domein (25 miljard)

‘Beter Aanbesteden’ 2.0

  • Kwaliteit/ objectiviteit documenten
  • Aanbesteding niet alleen voor juristen, meer stakeholders
  • Vervolg ligt stil, betrokkenheid Nevi nog gefragmeneerd

Overige issues

  • Tekort aan goede mensen
  • Privacy/ persoonsgegevens
  • Startups en innovatie
  • Ethiek - code of conduct