Maatschappelijk Programma: Professioneel opdrachtgeverschap

Inkopen en Aanbesteden in en voor het publieke domein brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee.

Professioneel opdrachtgeverschap gaat over het selecteren, aangaan en beheren van relaties met leveranciers. Op een transparante en betrouwbare wijze. Met als doel maximale, duurzame waarde te realiseren voor burgers en maatschappij.

De hele waardeketen is van groot belang voor de Nederlandse economie. De keten is daarbij afhankelijk van professionele opdrachtgevers. En lang niet alle organisaties zijn, mede door de complexiteit, professioneel opdrachtgever waardoor besparingen, innovaties, duurzaamheidsdoelstellingen en een betere marktwerking in de knel komen.

De pijn zit vaak in het niet goed (kunnen) formuleren van de uitvraag, onvoldoende kwaliteit van bestekken, voorkeurleveranciers, beperkte kennis van de markt en onduidelijke procedures, waardoor er ruimte blijft voor interpretatie. 

Door de inkoopfunctie professioneel in te richten, te ondersteunen en te borgen voorkom je weglekken van waarde. Overheidsorganisaties zijn vaak complex met verschillende belangen, uiteenlopende stakeholders en verantwoordelijke budgethouders. Daarom richten wij ons niet alleen op de inkoopfunctie bij de overheid, maar ook op bestuur, politiek, management én de markt.

Impactverslag 2019

In ons eerste impactverslag lees je wat we al bereikt hebben en waar we de komende tijd prioriteit aan geven. Verder een interview met Sandra Pellegrom, SDG-coördinator van Nederland namens de VN, en Karin van IJsselmuide, manager Maatschappelijke programma's en coördinator SDG 12.

De issues waar we ons op richten:

  • Inkoop in het Sociaal domein 

  • Beter Aanbesteden 2.0

  • Tekort aan goed personeel

  • Privacty/ persoonsgegevens

  • Startups en innovatie

  • Ethiek en integriteit