Maatschappelijk Programma: MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gaat over genereren van zichtbaarheid en impact. 

Al vele jaren staat dit onderwerp op de agenda bij Nevi. In 2016 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) opgesteld. Deze doelen gelden wereldwijd en maken zichtbaar dat inkoop een nog grotere bijdrag kan leveren aan een betere wereld.

We streven naar het "nieuwe normaal" in zaken doen, denk daarbij aan transparante ketens, goede werkomstandigheden voor iedereen, voorkomen van verspilling en circulair inkopen. Daar is leiderschap en daadkracht voor nodig.

Het "nieuwe normaal" vraagt om professionals met het juiste gedrag en de juiste kennis en vaardigheden. Daar richt Nevi zich op. Een van de manieren waarop we dat doen is door allianties te vormen, acties (van derden) te ondersteunen, maar vooral door continu te communiceren en rapporteren over de stand van zaken in Nederland. De coördinerende rol die Nevi heeft in Nederland voor SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) werkt hierin versterkend.

Impactverslag 2019

In ons eerste impactverslag lees je wat we al bereikt hebben en waar we de komende tijd prioriteit aan geven. Verder een interview met Sandra Pellegrom, SDG-coördinator van Nederland namens de VN, en Karin van IJsselmuide, manager Maatschappelijke programma's en coördinator SDG 12.

De issues waar we ons de komende tijd op richten:

  • Gedrag

Intrinsieke drijfveren van mensen en organisaties om MVI als 'het nieuwe normaal' te zien, gaan we activeren.

  • Sustainable Development Goals (SDGs)

Wereldwijd en integraal de klimaatverandering aanpakken, gecoördineerd vanuit de Verenigde Naties.

  • Leiderschap

Actiegericht. Van complexiteit naar praktisch toepasbaar en aan de slag. Laten zien waar je het verschil kunt maken.