Klachten, bezwaar en beroep

Heb jij een klacht of bezwaar over je examen, opleiding of toetslocatie? Bekijk hieronder wat je kunt doen.

Heb je een bezwaar óf een klacht? Wees er alert op dat een bezwaar geen klacht is; zo voorkom je mogelijk het onnodig indienen van een bezwaar.

Klachten

Heb jij een klacht over je examen, de toetslocatie of klachten over de opleiding? Stuur je klacht hier in en wij gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag.

Bezwaar

Een bezwaar is een verzoek op basis van inhoudelijke gemotiveerde argumenten om de uitslag van een examenonderdeel te herzien. Jouw examen wordt niet als geheel opnieuw beoordeeld, de bezwaarcommissie behandelt alleen de door jou beargumenteerde examenuitwerkingen en gaat niet in op opmerkingen en/of klachten. 

Niet eens met de uitslag of beoordeling van een examenonderdeel? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. Hoe dien je een bezwaar in? Volg onze procedure:

 • Check eerst om welk soort examen het gaat, voor digitale examens gaat namelijk eerst inzage vooraf:   

Digitale examens
Om een bezwaar van digitale examens te kunnen onderbouwen moet je weten welke vragen je fout hebt beantwoord. Maak daarom gebruik van onze gratis inzagemomenten in Zoetermeer en Nieuwegein. Middels het aanvraagformulier inzage, kun je jouw inzagemoment inplannen. Tijdens de inzage kun je een bezwaar opstellen; het format daarvoor hebben we je al toegestuurd bij aanmelding voor de inzage. 

Schriftelijke examens
Voor schriftelijke examens is een inzage niet mogelijk. Je hebt immers al het examen zelf en jouw uitwerking meegenomen na afloop van het examen. De modelantwoorden ontvang je een dag/enkele dagen na de examendatum. De deelcijfers ontvang je op aanvraag.

Schrijfopdrachten
Bij schrijfopdrachten ontvang je, samen met jouw cijfer, feedback per email. 

 • Je vult onderstaand format in met de gevraagd informatie en jouw inhoudelijke bezwaarschrift tegen een examenuitslag. Dit mail je via de knop ‘Stuur aanvraagformulier in’ naar vbi@nevi.nl.
 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging, een factuur (leges) met een betaaltermijn van een kalenderweek. De factuur wordt automatisch naar het bij ons bekende factuuradres gestuurd. Wil je de factuur naar een ander adres, meld dit dan in de e-mail. 
 • Na ontvangst van de leges ontvang je het bericht dat jouw bezwaar in behandeling is genomen met een deadline van afhandeling (uiterlijk 6 weken na ontvangst van de leges). 
 • Je ontvangt voor de gegeven deadline het eindoordeel, die het
  eerdere resultaat vervangt en daarmee het finale resultaat is. Het
  eindoordeel is:
  1. een afwijzing met als gevolg dat jouw cijfer ongewijzigd blijft of wel wijzigt maar nog geen voldoende of een te compenseren cijfer (Nevi 2) is of
  2. een toekenning, jouw bezwaarschrift wordt als gegrond beoordeeld: jouw cijfer wijzigt en jouw nieuwe cijfer is hiermee ofwel te compenseren of geslaagd. Incidenteel komt het voor dat een nieuw cijfer lager uitvalt dan het oorspronkelijke cijfer. Het nieuwe cijfer vervangt ook in dat geval het oorspronkelijke cijfer.

 • Alleen bij een toekenning, ofwel een gegrond bezwaar zoals bij 5b) omschreven, restitueren wij de leges.  

 

Hoe behandelt de bezwaarcommissie jouw bezwaarschrift?

 • De bezwaarcommissie (programmamanagers die de lesstof en de examenvragen kennen) vraagt de twee correctoren die jouw examenuitwerking hebben beoordeeld (inhoudelijke experts) uit hoe de scores tot stand zijn gekomen.  
 • De correctoren krijgen de gelegenheid om het bezwaar, op basis van toetskundige en vakinhoudelijke gronden, te weerleggen. 
 • De bezwaarcommissie weegt de argumenten van de examenkandidaat en de correctoren af en brengt een onafhankelijk en gemotiveerd advies uit. 
 • De manager examens komt op basis van dit advies tot een eindoordeel. De manager examens kan in het eindoordeel afwijken van het advies van de bezwaarcommissie, maar moet dit wel motiveren. 

Indien het eindoordeel op het bezwaar afwijkt van het advies van de bezwaarcommissie, ontvang je de reden van afwijking samen met het advies van de bezwaarcommissie. 

Aan welke voorwaarden moet jouw bezwaarschrift voldoen?

 • Ieder bezwaar moet beargumenteerd worden, waarom ben jij ervan overtuigd dat je voor jouw antwoord meer punten had moeten ontvangen? 
 • Het gaat om een behaald cijfer van een 5 of hoger.
 • Voor alleen de opleiding Nevi 2 Privaat (compensatie) gaat het om een behaald cijfer van een 4,5 of hoger. 
 • De datum van het bezwaar valt binnen de gestelde termijn van zes weken na dagtekening van de uitslagemail (dit is de datum van de email waarin jouw cijfer staat). 
 • Voor het indienen van een bezwaar bedragen de kosten € 120 exclusief BTW (€ 145,20 inclusief BTW) die je vooraf betaalt.
 • Wij verklaren een bezwaar dat niet aan de gestelde voorwaarden voldoet ‘niet ontvankelijk’ en nemen deze dan niet in behandeling.

Nevi Examens raadt je aan om eerst de uitslag van het bezwaar af te wachten voordat je opnieuw inschrijft. Het annuleren van een inschrijving kan namelijk kosten met zich meebrengen. Schrijf je toch weer voor hetzelfde examen in, dan is dat op eigen risico. 

Aanvraag bezwaarprocedure

Aanvraagformulier bezwaarschrift

Stuur aanvraagformulier in

 

Beroepsprocedure

Je kunt tegen de uitspraak op een bezwaar in beroep gaan bij de Stichting Examenkamer.

Bekijk het examenreglement van Nevi Examens voor meer informatie.