Keurmerk

Bij NEVI staat voortdurende innovatie van de opleidingen en trainingen hoog in het vaandel. Daarom houden wij vinger aan de pols bij wetenschappelijk onderzoek en vakdeskundigen. Ook verwerken wij continu evaluaties van zowel docenten als deelnemers.

Dat heeft erin geresulteerd dat al onze opleidingen het prestigieuze CEDEO-keurmerk hebben gekregen. Alleen opleiders die meer dan gemiddeld scoren op klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid komen in aanmerking voor dit predicaat.

Wie en wat is Cedeo?

Cedeo is een onafhankelijk intermediair die het keurmerk 'Cedeo-erkend' verleent aan organisaties, actief op het terrein van Human Resource Improvement, op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen dien je als organisatie te voldoen aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria. In ieder geval dient minimaal 80% van je opdrachtgevers 'tevreden tot zeer tevreden' te zijn over je dienstverlening, over de samenwerking en de behaalde resultaten. Of dit zo is, wordt vastgesteld tijdens het Cedeo klanttevredenheidsonderzoek. Meer informatie over ket keurmerk kun je vinden op www.cedeo.nl.

IFPSM Global Standard

Als eerste organisatie ter wereld heeft NEVI in april 2012 de erkenning IFPSM Global Standard ontvangen voor haar inkoopopleidingen. De Global Standard is een internationaal erkende benchmark van objectieve criteria voor de beoordeling van educatieve programma's in inkoop en supply management, opgesteld door de International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM).De Global Standard is een erkenning voor de kwaliteit van de opzet, inhoud en organisatie van het Nevi-(vak)opleidingenprogramma. Hiermee zijn de deelnemers aan de Nevi-opleidingen verzekerd  van een opleiding die voldoet aan internationale standaarden. De wijze van programmasamenstelling (proces)  en organisatie zijn door de IFPSM als kwalitatief hoogstaand beoordeeld. Meer informatie over de Global Standard: www.psgstandard.com.