Internationaal Contracteren

In de 3-daagse training internationaal contracteren komen alle facetten aan bod waarmee je te maken krijgt als je contracten afsluit met buitenlandse leveranciers.

Na deze training heb je

Gedegen kennis van internationaal contracteren
Inzicht in de wirwar van formulieren die nodig zijn voor een internationaal contract
Kennis van juridische implicaties van clausules
Een overzicht van alle gebruikte termen en hun betekenis
Handvatten om back-to-back te contracteren

Waarom een training Internationaal contracteren?

Als je internationaal zaken doet krijg je te maken met internationale invloeden op contractteksten en de manier waarop met contracten omgegaan wordt. Dit leidt regelmatig tot verwarring en misverstanden. In deze training van 3 dagen komen alle facetten aan bod waarmee je te maken krijgt als je contracten afsluit met buitenlandse leveranciers.

Voor wie is de training Internationaal contracteren?

Deze training is geschikt voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en bewaking van contracten zoals inkopers, verkopers, projectleiders, (contract)managers, etc.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

Deze training behandelt de volgende onderwerpen:

  • Korte algemene inleiding (internationaal) contractenrecht
  • Battle of the forms (Nederlands, internationaal, Weens Koopverdrag)
  • Toepasselijk recht
  • Juridische begrippen
  • Meest voorkomende documenten
  • Incoterms® (in relatie tot internationaal contracteren)
  • Contract clausules (aansprakelijkheid, meerwerk, verzekeringen, garanties, etc.)
  • Intellectueel Eigendom (IE) (internet/foto’s/logo’s)
  • Back-to-back contracteren
  • Contractuitvoering (garanties, meer- en minderwerk, etc.)

Voor deze training heeft NEVI de krachten gebundeld met advocatenkantoor Zwartbol. Dit kantoor heeft zijn sporen op het gebied van internationaal contracteren inmiddels ruimschoots verdiend. 

Programma

Basisaspecten van internationaal contracteren
Een aantal basisgegevens van het internationale recht zijn dusdanig belangrijk dat we beginnen met de fundamentals van internationaal contracteren. Welk recht is van toepassing? Welke taal voert de boventoon in het contract? 

Veel voorkomende (pré) contractuele documenten en Incoterms® 
Naast het uiteindelijke contract bestaan er ook een veelvoud aan documenten die voor (of na) het sluiten van het contract de revue passeren. Eigenlijk zijn sommige van deze documenten al contracten op zichzelf, met wel degelijk een belangrijke juridische waarde. Welke van deze documenten gebruik je en wanneer? En waar moet je specifiek op letten bij het opstellen van deze documenten? Daarnaast wordt er op deze dag aandacht besteed aan de Incoterms®. Welke Incoterms® zijn er, welke juridische implicatie hebben ze, en welke is het meest geschikt voor jou specifieke product? Hoe verhouden de Incoterms® zich tot de overige contractsdocumenten? 

Contractclausules
Welke clausules neem je op in je contract? Welke kun je op verzoek van de wederpartij wellicht achterwege laten, maar welk risico loop je dan? En wat is de juridische implicatie van bepaalde clausules en waar moet je specifiek rekening mee houden? Daarnaast belichten we op deze dag wat de impact kan zijn van het gebruik van intellectueel eigendom en hoe je dat het beste kunt ondervangen. Hierin besteden we uiteraard ook aandacht aan digitaal intellectueel eigendom. 

Back-to-back contracteren
In grootschalige projecten of opdrachten is vaak meer dan één partij betrokken bij de uitvoering van het contract en wordt de totale contractscope vaak door een hele keten uitgevoerd. Back-to-back is in dergelijke gevallen een veelgebruikte term, maar komt in de praktijk toch zelden sluitend voor, daarmee soms voor grote en ongewenste verrassingen zorgend. Wat houdt back-to-back contracteren nu precies in en hoe krijg je dat zoveel mogelijk sluitend voor elkaar? Welke afspraken maak je m.b.t. scope, garantie, meerwerk, betalingstermijnen, etc? En hoe vertaal je de afspraken die gemaakt zijn met leverancier A naar je contract met de klant of leverancier B? Hoe zorg je ervoor dat het back-to-back principe goed wordt uitgewerkt in jouw contracten? Daarnaast wordt er op deze dag ook ingegaan op de implicaties tijdens de contractuitvoering. Waar moet je, op juridisch vlak, zoal rekening mee houden bij de uitvoering van het contract?

Praktische informatie

Prijsoverzicht

Download het prijsoverzicht van alle NEVI trainingen cursusjaar 2018.

Trainingsduur

3 dagen.

Werkvormen

De training is zeer interactief van aard. Het interactieve karakter van deze NEVI training wordt nog extra gewaarborgd doordat de deelnemers van tevoren worden uitgenodigd hun specifieke vragen of contract documenten in te dienen als ze dat willen. Daardoor kan de trainer bovenstaande onderwerpen behandelen aan de hand van de actuele praktijksituaties en documenten van de deelnemers zelf.

NEVI basic

€ 2.295,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 1.995,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €250,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

NEVI incompany

Op aanvraag
Dit product bieden wij ook InCompany aan, voor uw organisatie. Bel: 088 - 33 00 700

De praktijkexpert(s)