Hoe gaat Nevi om met de ontwikkelingen rond het Coronavirus?

*** Update 6 april 2020 ***

Nevi zal haar klassikale open inschrijf opleidings- en trainingsactiviteiten tot 1 juni a.s.‬ opschorten en opnieuw inplannen. Deelnemers, docenten, trainers en examinatoren zijn hierover door ons geïnformeerd. Voor incompany opleidings- en trainingsactiviteiten tot ‪1 juni‬ wordt contact opgenomen met de desbetreffende organisatie, waarbij in de meeste gevallen deze activiteiten ook niet zullen worden verricht. Voor opleidings- en trainingsactiviteiten vanaf ‪1 juni,‬ wordt 1 week voorafgaand aan de activiteit bepaald of deze doorgaat of niet. Betrokkenen worden daarover dan ook tijdig geinformeerd. In alle gevallen zet Nevi zich maximaal in om op een later moment alsnog de activiteiten te verrichten.

Nevi heeft haar fysieke landelijke en regionale (kring)evenementen tot 1 juni ook opgeschort. Deelnemers worden hierover door ons geïnformeerd. Nevi zet zich in om evenementen op een later moment zo veel als mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. ‬‬‬‬‬‬

Nevi stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Zowel voor opleidingen en trainingen als voor evenementen willen wij dan ook een veilige en gezonde omgeving bieden aan al onze leden, klanten, bezoekers, cursisten, trainers, docenten en overige medewerkers. In dat kader speelt het Coronavirus uiteraard een rol. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet en maken hierbij keuzes, waarbij wij ons laten leiden door de (aangescherpte) richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM

Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Vragen en antwoorden 

 • Hoe gaat Nevi om met het Coronavirus (COVID-19)?
  Net als veel organisaties houden wij de berichtgeving rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen wij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM (zowel de nationale als de regionale adviezen (specifiek voor Noord-Brabant)). Dat doen wij zowel intern (op het Nevi-kantoor) als extern (thuis of elders). Deze leiden onder meer tot zowel aanpassingen van ons normale gedrag (met maatregelen zoals geen handen schudden) als acties op basis van de bekende symptomen (zoals thuis blijven en de huisarts raadplegen).
 • Gaan de geplande Nevi activiteiten gewoon door? 
  Nevi zal haar klassikale open inschrijf opleidings- en trainingsactiviteiten tot 1 juni niet verrichten. Nevi volgt daarbij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM. Dit geldt ook voor de fysieke landelijke en regionale (kring) evenementen. (De Contractmanagementdag van 19 maart is verplaatst naar 7 oktober 2020).
  Op dit moment werken we aan uitbreiding van ons online aanbod van activiteiten, waardoor er mogelijk binnenkort ook een online alternatief is voor een geplande activiteit. Op het moment dat er een online alternatief beschikbaar is dan zullen wij de betreffende deelnemers hier zo spoedig mogelijk over informeren.  
 • Voor welke modules van de Nevi opleidingen wordt tijdelijk een online alternatief aangeboden? 
  Vooralsnog bieden we de tijdelijke online variant alleen aan voor de basismodules (startmodules) en verdiepende modules, waarbij er vóór 16 maart twee of meer lessen (dagdelen) hebben plaatsgevonden. De vaardigheidsmodules die ná 16 maart zouden starten, worden voorlopig niet online aangeboden. We hebben deze selectie gemaakt op basis van: aard van de module (geschikt voor online of niet) en het moment in het leerproces. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus kan het aanbod veranderen. Deelnemers worden hierover zo spoedig mogelijk persoonlijk geïnformeerd.  
 • Wanneer kan ik een activiteit van Nevi (training, module, examen, etc.) opnieuw plannen?
  Alle activiteiten van Nevi vanaf 1 juni zijn op dit moment normaal in te plannen. Mochten hier later onverhoopt toch wijzigingen op komen, dan word je tijdig (1 week daaraan voorafgaand) geïnformeerd.
 • Kan ik nu kosteloos een activiteit van Nevi verplaatsen / annuleren?
  Het verplaatsen van een module, training of examen is kosteloos. Als je een Nevi activiteit wil annuleren, neem dan contact op met ons Klant Contact Center (088- 330 07 00 of info@nevi.nl).
 • Kan een module, training of examen worden ingehaald?
  Ja. Als een activiteit wordt opgeschort, dan komt Nevi zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum voor die activiteit. 
 • Kan de geldigheidsduur van de opleidingsmodulecertificaten worden verlengd? 
  Voor deelnemers, die geconfronteerd zijn met het opschorten van lessen en/of examens vanwege het Coronavirus, maken we een uitzondering voor de geldigheidsduur van modulecertificaten. Je krijgt dan de mogelijkheid om de geldigheidsduur met 6 maanden te verlengen. Stuur hiervoor je verzoek naar examens@nevi.nl.
 • Gaan de online examens nog door? 
  Momenteel gaan de online en mondelinge examens tot 1 juni niet meer door. Praktijkopdrachten kunnen wel gewoon worden ingeleverd. Zodra wij weten wat het verdere beleid wordt van de toetslocaties, sturen wij je informatie toe wat dat betekent voor jouw examen.  
 • Krijg ik mijn geld terug, nu Nevi heeft geannuleerd?
  Nevi heeft op zich geen activiteiten geannuleerd. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM, en hierdoor zijn wij genoodzaakt om onze activiteiten op te schorten naar een andere datum, zodat deelnemers op die datum alsnog deel kunnen nemen aan de activiteit van Nevi. 
 • Wat zijn de richtlijnen voor mij, als deelnemer aan een activiteit van Nevi (zoals een opleiding, training of evenement)?
  Fysieke activiteiten zijn opgeschort tot 1 juni. Als activiteiten weer zijn toegestaan zal Nevi haar deelnemers tijdig informeren over hoe zij moeten handelen, geheel in lijn met de dan geldende richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM.
 • Wat doet Nevi richting docenten, trainers en medewerkers om een gezonde omgeving voor de dienstverlening maximaal te blijven borgen?
  Fysieke activiteiten zijn opgeschort tot 1 juni. Bij activiteiten zal Nevi haar docenten, trainers, examinatoren en medewerkers tijdig informeren over hoe zij moeten handelen bij onze activiteiten (opleidingen, trainingen, evenementen, etc.), geheel in lijn met de dan geldende richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM
 • Wat moet ik doen als ik mijn deelname aan een activiteit van Nevi, die vanaf 1 juni is ingepland, wil uitstellen of annuleren? 
  Nevi spant zich maximaal in om alle geplande activiteiten voor haar deelnemers vanaf 1 juni door te laten gaan, uiteraard binnen een veilige en gezonde omgeving. Mocht je desondanks deelname aan een activiteit in juni of later willen verplaatsen of zelfs willen annuleren, dan is dat mogelijk. Neem in dat geval contact op met ons Klant Contact Center (088- 330 07 00 of info@nevi.nl). Indien er bij een verplaatsing onverhoopt nog geen nieuwe datum bekend is, dan word je tijdelijk op een wachtlijst geplaatst en zal Nevi je direct informeren zodra er een nieuwe datum is gepland. In het geval van annuleren gelden onze algemene voorwaarden
 • Wat moet ik doen als ik een incompany activiteit met Nevi heb afgesproken en die wil uitstellen of annuleren? 
  Neem in dit geval contact op met je relatiemanager bij Nevi of met ons Klant Contact Center (088- 330 07 00 of info@nevi.nl).

Wanneer je andere vragen hebt, dan willen wij je vragen om contact met ons op te nemen via: 088-330 0700 of info@nevi.nl. We hopen je uiteraard binnenkort te zien bij een Nevi-opleiding, training of evenement!

Nevi volgt de ontwikkelingen en het beleid van het RIVM op de voet. De informatie op deze pagina kan daarom wijzigen. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig voor de laatste informatie. 

Bij het samenstellen van deze webpagina is de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie op enig moment niet meer juist of onvolledig is. Nevi staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze webpagina aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.

Lees ook:

Dossier: Inkoop en supply chains in de huidige Corona tijd (een overzicht met actuele berichtgeving)

Of praat mee over de impact van het Coronavirus op jouw werk - en hoe je die impact kunt minimaliseren - in onze Online community