De invloed van inkoop! (blog Karin Thomas)

1 mei 2016. Op dit moment is een grote internationale delegatie bijeen in Australië om daar te werken aan de afronding van een nieuwe richtlijn op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). 

Deze richtlijn wordt eind dit jaar gelanceerd als ISO 20400 Sustainable Procurement. Hiermee krijgt een belangrijk onderdeel van MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) handen en voeten.
Het mooie van deze richtlijn is dat deze niet enkel ontwikkeld is met tientallen landen - waardoor er internationaal draagvlak is -, maar vooral dat publieke en private organisaties intensief samenwerken. Zo bestaat de Nederlandse commissie - naast inkopers en adviseurs van zowel grote bedrijven als klein MKB – uit de Ministeries BZK, EZ, I&M en Sociale Zaken. Internationaal leveren ook o.a. OESO en de UN hun bijdrage. Deze diversiteit zorgt voor een interessante variatie aan visies, belangen en ervaringen. We zijn hierdoor in staat om een echt bruikbaar document samen te stellen, in plaats van te blijven hangen in idealistische ambities die in de praktijk onwerkbaar blijken.

Praktisch document
Met gepaste trots hebben we gedurende het proces kunnen constateren dat Nederland een belangrijke rol speelt in de totstandkoming van de internationale richtlijn. Zowel op het gebied van sociale en milieuaspecten ligt onze lat hoog, maar ook op het gebied van professioneel inkopen is onze kennis en expertise als waardevol ontvangen. ISO 20400 biedt inkopers handvatten om maatschappelijke aspecten op een gedegen manier in het inkoopproces op te nemen. Als professioneel inkoper kan je je tenslotte niet laten leiden door enkel marges, maar ga je voor de beste kwaliteit tegen de beste prijs. 

Het uitzetten van een goede vraag vereist kennis van markten, bedrijven en producten. Dit sluit aan bij MVI, want ook MVI vraagt om die verdieping. Het biedt daarmee inkoop en aanbesteding de kans om zich te profileren. En met jaarlijks 120 miljard euro aan inkopen voor de publieke sector mag deze haar invloed niet onderschatten. 

Zoals gezegd zijn we op dit moment hard bezig met de afronding van de richtlijn. Daarna begint echter het echte werk pas: het samen succesvol implementeren van deze verdiepingsslag op het gebied van professioneel inkopen. 

Enthousiasme
We merken gelukkig al veel enthousiasme vanuit de inkopers. Het onderwerp leeft! De rol van de inkoper wordt steeds meer erkend: zij bepalen de kwaliteit van diensten of producten die de organisatie in komen. Ze zijn daarmee belangrijk voor de uitvoering van het MVO-beleid van een organisatie. Inkopers kunnen diverse rollen op zich nemen. Vanwege hun contact met leveranciers hebben zij een signalerende functie, kunnen ze de dialoog aangaan, maar ook leren van andere organisaties en kijken wat relaties door de keten heen voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. 

Aangezien de combinatie van publiek en privaat in het ontwikkelen van de richtlijn waardevol is, zullen ook in de trainingen die NEVI aanbiedt mbt ISO 20400 deelnemers uit beide sectoren samen in een groep geplaatst worden. Op die manier kun je zowel over MVI als van elkaar leren.

 

Ir. drs. Karin Thomas, ondernemer en oprichter/eigenaar van inspiratie-adviesbureau Thomas Consulting, helpt organisaties op strategisch niveau maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen in concrete Business Development en Risk Management. Karin is lid van de normcommissie Sustainable Procurement en als onderzoeker verbonden aan Tilburg University.

Wil je op de hoogte blijven van de richtlijn of heb je vragen? Sluit je dan aan bij de Linkedin Groep ISO 20400 en/of volg ons op Twitter @ISO20400