Categoriemanagement

Wil je alles leren over de levenscyclus van een product of dienst? Deze training categoriemanagement voor inkopers behandelt het gehele categoriemanagementproces.

Na deze training heb je

De vaardigheden om zelf aan de slag te gaan met categoriemanagement
De kennis om met templates de huidige gang van zaken voor een categorie vast te leggen
Een selectie gemaakt van feiten en cijfers voor toekomstige categoriestrategie
De doelstellingen van je (nieuwe) categoriestrategie geformuleerd
Inzicht om de samenstelling van een categorieteam te evalueren

Wat is categoriemanagement?

Categoriemanagement is, kort gezegd, het bundelen van inkoop. Je verdeelt de in te kopen producten over categorieën, die zijn ondergebracht bij een categoriemanager. Onder categorie wordt verstaan: het geheel van onderling logisch samenhangende goederen en/of diensten. Door kennis en deskundigheid per categorie te bundelen kun je een consistenter (aanbestedings)beleid voeren en ga je voor maximale winst.

Bij categoriemanagement draait het om het strategisch inkopen van productpakketten en de samenwerking die daarbij komt kijken. In de praktijk wordt vooral gekeken naar het assortiment van de desbetreffende categorie en de daarbij behorende aanbiedingen. Categoriemanagement staat onder vele namen bekend: Commodity strategy development, Category management, Category strategy plan, Categorie aanpak, enzovoort. Wat deze veelvoud aan benamingen in ieder geval duidelijk maakt: Categoriemanagement leeft!

Voordelen van categoriemanagement

  • Strategische mogelijkheden: middels een categorieplan wordt duidelijk wat de doelstellingen zijn en hoe deze behaald kunnen worden. Dit biedt de kans om nóg strategischer in te kopen.  
  • Efficiëntie: door samenwerking met alle belanghebbende in een categorieteam, kunnen er duidelijke afspraken vastgesteld worden (bijvoorbeeld hoe informatie en kennis gedeeld wordt). Hiermee kan veel tijd bespaard worden.
  • Kostenbesparing: door de inkoop te bundelen en dus gezamenlijk in te kopen kan er bespaard worden op geld.
  • Inzicht: dankzij categoriemanagement krijg je meer inzicht in o.a. de uitgaven, administratie, maar ook in de markt.

Waarom een categoriemanagement training?

In deze training krijg je een overzicht van het gehele categoriemanagementproces. Je doorloopt de eerste stappen van dit proces. Dat doe je aan de hand van de processtappen voor het ontwikkelen van een categoriestrategie volgens Monczka. Je leert een eigen categorieplan maken dat is afgestemd op jouw organisatie- en inkoopdoelstellingen. Ook leer je in deze praktische training hoe je acties kunt benoemen en hoe je het categorieplan realiseert en borgt.

Voor wie is de training categoriemanagement geschikt?

Deze training is geschikt voor inkopers en (category) managers die werken op tactisch of strategisch niveau.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

Deze training behandelt de volgende onderwerpen:

  • Introductie categoriemanagement
  • Doelstellingen en strategie formuleren
  • Bouwstenen categoriegroepstrategie
  • Belang van multidisciplinaire teams
  • Verzamelen en analyseren van data
  • Implementeren van het categorieplan

Praktische informatie

Prijsoverzicht

Download het prijsoverzicht van alle Nevi trainingen.

Trainingsduur

2 dagen, met tussenpozen van 2 weken. Na 4 weken een terugkomdag (dagdeel), deze datum is nog niet bekend.

Werkvormen

Voorafgaand aan de training maak je een voorbereidingsopdracht. Het programma bestaat uit een afwisseling van theorie, praktijkvoorbeelden, presentaties van deelnemers en het werken aan groepsopdrachten. Na afloop van de training heb je een eigen concept-categorieplan.

NEVI basic

€ 1.995,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 1.695,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €250,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

NEVI incompany

Op aanvraag
Dit product bieden wij ook InCompany aan, voor uw organisatie. Bel: 088 - 33 00 700

De praktijkexpert(s)