Categoriemanagement

Ontwikkel je eigen visie op de levenscyclus van een product of dienst. Optimaal inkopen, contracten goed benutten én invloed uitoefenen op de vraag van de markt.

Na deze training heb je

Kennis om aan de slag te gaan met categoriemanagement.
Handvatten om d.m.v. templates de huidige gang van zaken voor een commodity/categorie vast te leggen.
Inzicht om de samenstelling van een categorieteam te evalueren.
Kennis om een selectie te maken van de noodzakelijke ‘facts and figures’ voor toekomstige categoriestrategie.
Inzichten om doelstellingen te kunnen formuleren van jouw (nieuwe) categoriestrategie.
Mogelijkheden opgedaan om het concept-categorieplan verder uit te werken.

Wil je alles weten over de levenscyclus van een product of dienst? Wil je optimaal inkopen, contracten goed benutten én invloed uitoefenen op de vraag van de markt? Dan is hier voor jou de training Categoriemanagement.

Categoriemanagement is, kort gezegd, het bundelen van inkoop. Je verdeelt de in te kopen producten over categorieën, die zijn ondergebracht bij een categoriemanager. Onder categorie wordt verstaan: het geheel van onderling logisch samenhangende goederen en/of diensten. Door kennis en deskundigheid per categorie te bundelen kun je een consistenter (aanbestedings)beleid voeren.

Categoriemanagement staat onder vele namen bekend: Commodity strategy development, Category management, Category strategy plan, Categorie aanpak, enzovoort. Wat deze veelvoud aan benamingen in ieder geval duidelijk maakt: Categoriemanagement leeft!

In deze training krijg je een overzicht van het gehele categoriemanagementproces. Ook zullen we de eerste stappen van het proces doorlopen. Dit wordt gedaan aan de hand van de processtappen voor het ontwikkelen van een categoriestrategie volgens Monczka. Je leert een eigen categorieplan maken dat is afgestemd op de organisatie- en inkoopdoelstellingen. Ook leer je hoe je strategische acties kunt benoemen en hoe je het categorieplan borgt en realiseert.

Wij bieden je in deze training onder andere de volgende onderwerpen:

  • Introductie categoriemanagement. 
  • Bouwstenen van een categoriegroepstrategie. 
  • Belang van multidisciplinaire teams.
  • Data verzamelen met behulp van diverse modellen.
  • Data analyseren. 
  • Doelstellingen definiëren. 
  • Het vaststellen van de strategie.
  • Het implementeren van het categorieplan.

Praktische informatie

Werkvormen

Voorafgaand aan de training maak je een voorbereidingsopdracht. Het programma bestaat uit een afwisseling van theorie, praktijkvoorbeelden, presentaties van deelnemers en het werken aan groepsopdrachten. Na afloop van de training heb je een eigen concept-categorieplan.

Tijdsduur

2 dagen van 09.00 – 17.00 uur; de trainingsdagen hebben een tussenpoos van 2 weken. 
1 terugkomdag (1 dagdeel) na 4 weken.

Voor wie is deze training geschikt?

Wij hebben deze training ontwikkeld voor inkopers en managers die werken op tactisch of strategisch niveau.

NEVI basic

€ 1.995,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 1.695,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €235,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

NEVI incompany

Op aanvraag
Dit product bieden wij ook InCompany aan, voor uw organisatie. Bel: 088 - 33 00 700

De praktijkexpert(s)