Bouw jij mee aan de toekomst van NEVI?

Volgend op de eerste succesvolle bijeenkomst in juli, organiseren wij op 12 september opnieuw een avond om in gesprek te gaan over de toekomst van NEVI. Aan de hand van uitkomsten van eerder onderzoek, gaan we met design thinking en creatieve werkvormen een vertaalslag maken naar de toekomstige rol en dienstverlening van NEVI. Je hoeft geen lid, klant, fan of volger te zijn van NEVI om deel te nemen. Als je je maar op één of andere manier betrokken voelt bij (de professionalisering van) het inkoopvak. Input vanuit diverse invalshoeken wordt enorm gewaardeerd.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan niet meer online. Wil je nog wel meedenken? Vul dan onze enquete in. Ook deze input wordt zeer gewaardeerd!