Blogs

Lees meer over de visies, ideeën en kennis van uiteenlopende inkoopprofessionals over diverse onderwerpen.

Schakelen naar een hoger niveau van inkoopvolwassenheid

15/03/2017 De afdeling inkoop van de gemeente Oldambt heeft een hoge ambitie voor wat betreft het verder professionaliseren van de inkooporganisatie. Om te kunnen bepalen wat er nu precies wordt verstaan onder de verschillende niveaus van inkoopvolwassenheid, hebben wij de NEVI ‘zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel’ uitgevoerd. Door Richard de Groot, inkoopaviseur. Lees verder

De zwevende inkoper

15/02/2017 Het is vier weken voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart, en de campagne lijkt moeizaam op gang te komen.  Kan een blik op de verkiezingsprogramma's met als insteek 'inkopen' helpen? De bevindingen van Siep Eilander, voorzitter NEVI Publiek. Lees verder

De maatschappelijke kracht van inkoop

21/11/16 In het afgelopen jaar hebben bijna alle gemeenten contracten met zorgaanbieders afgesloten. Nu is het tijd om grip te krijgen op deze contracten en de maatschappelijke kracht van inkoop volledig te benutten. Ton van Geijlswijk aan het woord. Lees verder

De winst zit 'm in de staart.

25/10/16 “De nieuwe marktomstandigheden vragen een grote mate van wendbaarheid van organisaties. De klantvraag verandert, de time to market wordt korter, er is druk op duurzame productie en technische innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Allemaal zaken waar ook inkoop niet omheen kan". Interview met René van de HovenLees verder

Wat betekent Nederlands circulaire ambitie voor inkopers?

01/10/16. Met het op 14 september 2016 gelanceerde Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland circulair in 2050’ bevestigt de politiek waarop vooral het bedrijfsleven al een tijd ingezet heeft: de behoefte aan nieuwe verdienmodellen. Wat betekent dat voor inkoop? Karin Thomas geeft toelichting. Lees verder

Inkoop kan starters juist helpen

08/07/16. Reactie van Erik de Bruine, algemeen directeur NEVI, op een artikel in het Financieele Dagblad van 18 juni waarin Martijn Rutten lessen trekt uit het faillissement van zijn bedrijf. Inkoop wordt beschouwd als een van de schuldige.... De NEVI-reactie is 9 juli in FD geplaatst.. Lees verder 

Laat u zich door de verkopende partij verleiden met een sticker? 

30/06/16. "Goedkoop is duurkoop", is een bekende uitspraak. Andersom geeft echter een hogere prijs geen garantie voor betere kwaliteit. Wanneer u als inkoper dus het beleid van uw organisatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wilt volgen, wilt u zich dus niet simpelweg laten misleiden door blind te gaan voor een duurder product vanwege een groen stickertje. Lees verder

De invloed van inkoop!

01/05/16. "Op dit moment is een grote internationale delegatie bijeen in Australië om daar te werken aan de afronding van een nieuwe richtlijn op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)" Blog van Karin Thomas Lees verder 

Vrijheid

04/09/2015. Finn Wynstra "We zijn met zijn allen bang geworden. Bang voor gevaren, voor dingen die we niet kennen. Kinderen worden tegen iedereen en alles beschermd. Deskundigen zijn bang dat toekomstige generaties ook minder goed om kunnen gaan met conflicten, omdat ze hiermee te weinig ervaring hebben opgedaan op kleine schaal zonder dat ouders of verzorgers zich er mee bemoeien." Lees meer

'Contractmanagement brengt transities in kaart'

11/12/14. Slechts de helft van de contracten wordt gemanaged. Om de kosten binnen de perken te houden en waar voor het geld te krijgen, zijn bijzondere inkopers nodig. "Het is ook de vraag of één persoon dit allemaal kan." Interview met René van den Hoven Lees verder