Bestuur

Het bestuur van Nevi bestuurt de vereniging en bepaalt de doelen en strategische kaders. Het bestuur vormt tevens het bestuur van Stichting Nevi Examens.

Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad, het hoogste bestuursorgaan van Nevi. Het bestuur van Nevi bestaat momenteel uit vijf leden waaronder de voorzitter. Binnen het bestuur bestaat een portefeuilleverdeling, namelijk Markt, Netwerk, Financiën en Producten. Een bestuurslid wordt benoemd door de ledenraad voor maximaal 6 jaar.

  Siep Eilander  Siep Eilander, voorzitter | LinkedIn

  Ruud Olthoff  Ruud Olthoff, portefeuille Markt | LinkedIn

    Yvonne Kennis, portefeuille Netwerk | LinkedIn 

  Mirjan Kibbeling   Mirjam Kibbeling, portefeuille Onderwijs & Onderzoek | LinkedIn

   Guido Boer Guido Boer, penningmeester | LinkedIn