Bestuur

Het Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Zij bestuurt de Vereniging en stelt de strategische kaders. 

Het Bestuur bepaalt de doelen en strategie van NEVI. Zij legt verantwoording af aan de Ledenraad, het hoogste bestuursorgaan van NEVI. Het Bestuur vormt tevens de Raad van Commissarissen van NEVI-Purspective B.V. en het Bestuur van Stichting NEVI Examens.

Het Bestuur van NEVI bestaat momenteel uit vijf leden waaronder de voorzitter. Binnen het Bestuur bestaat een portefeuilleverdeling, namelijk Markt, Netwerk, Financiën en Producten. Een bestuurslid wordt benoemd door de Ledenraad voor maximaal 6 jaar.

  Siep Eilander  Siep Eilander, voorzitter | LinkedIn

  Ruud Olthoff  Ruud Olthoff, portefeuille Markt | LinkedIn

    Yvonne Kennis, portefeuille Netwerk | LinkedIn 

  Jaap Oskam   Jaap Oskam, portefeuille Financiën 

   Hugo de Brouwer Hugo de Brouwer, portefeuille Producten | LinkedIn