NEVI lidmaatschap opzeggen

We vinden het erg jammer dat u overweegt om uw NEVI-lidmaatschap op te zeggen.

Wat mist u als u uw NEVI-lidmaatschap opzegt?

Als u uw lidmaatschap opzegt heeft u helaas geen recht meer op:

  • Korting op de evenementen, opleidingen en trainingen georganiseerd door NEVI
  • Gratis toegang tot NEVI netwerkbijeenkomsten
  • Toegang tot onze online kennisbank met meer dan 1.200 documenten
  • Ontvangst van het vakblad Deal!
  • En nog veel meer

 

Uw opzegtermijn

Via onderstaand formulier kunt u uw NEVI-lidmaatschap beëindigen. Daarbij is de datum van ontvangst van het ingevulde formulier bepalend voor het tijdstip van opzegging. Opzegging dient te gebeuren vóór 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan na 31 december van het lopende jaar.