Van Weele: PMI 49.6, het blijft kwakkelen, wachten op aantrekken binnenlandse vraag

01 Januari 2013

In december liet de NEVI Purchasing Managers Index (PMI®) met een waarde van 49.6 een lichte verbetering zien (november: 48.2). Maar de score ligt net onder de waarde van 50.0 (50.0: geen verbetering maar ook geen verslechtering ten opzichte van voorgaande maand).

 

Het gaat dus geleidelijk aan minder slecht met onze industrie. Oorzaak: de nog steeds toenemende export volumes, die nu al 6 maanden als motor voor de industrie fungeren. De stijgende exportvolumes zorgen voor:

1) compensatie van het nog steeds afnemende binnenlandse ordervolume (wie zegt dat Nederland zonder Europa kan…?),

2) handhaving van de huidige productievolumes waardoor onze industrie nog steeds heel aardig draait. Maar dat geldt dan wel voor producenten van consumptie- en investeringsgoederen. Deze hebben een betere bezetting van hun machinepark dan fabrikanten van halffabrikaten.

 

Is herstel al op komst? Geenszins, getuige de nog immer forse inkoopprijsinflatie die nu al meer dan 4 maanden aanhoudt en zich vertaalt in hogere verkoopprijzen. Een en ander houdt ondernemers waakzaam. Deze waakzaamheid komt tot uitdrukking in een voorzichtig voorraadbeleid en werkgelegenheidsbeleid. Waar mogelijk bouwt men arbeidsplaatsen af.

 

Conclusie: het blijft nog even kwakkelen in Nederland. Het wachten is op het aantrekken van de binnenlandse vraag. Ik handhaaf mijn rapportcijfer op 5.8.

Source: 
NEVI