Inkoopprojectmanagement

Hoe beter u projectmatig werken beheerst, hoe innovatiever, effectiever en efficiënter u kunt zijn. In deze training gaat u daarmee aan de slag.

Na deze training heeft u

Geleerd van uw eigen praktijkervaringen en die van anderen
Deskundige feedback op uw eigen ervaringen
Concrete ideeën en tools om projectmanagement toe te passen binnen uw organisatie
Aan de hand van een eigen casus een eigen inkoopprojectprogramma ontwikkeld
Vaardigheden om stakeholders te identificeren, analyseren en managen
Vaardigheden om risico’s te identificeren, analyseren en beheersen

Inkoopvraagstukken, in zowel de publieke als private sector, worden vaak doorgevoerd met behulp van inkoopprojectmanagementmethodieken. De wisselende dynamiek waarin organisaties opereren maakt dat continue verandering noodzakelijk is en het beheersen van inkoopprojectmanagement is daarbij essentieel. Hoe beter u projectmatig werken beheerst, hoe innovatiever, effectiever en efficiënter u kunt zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan het projectmatig aanpakken van het reduceren van de inkoopkosten, innovatieprojecten en aan multidisciplinaire inkoopteams welke vaak een cross-functionele samenstelling en businessunit overstijgende aanpak vragen.

Dit komt tijdens de training aan bod:

  • De verschillende inkoopspecifieke trends en ontwikkelingen die de aanleiding vormen tot inkoopprojectmanagement.
  • De begrippen, kenmerken, principes, succescriteria en succesfactoren van projecten, projectmanagement en projectmatig werken.
  • Strategisch denken en handelen in een inkoopproject, mede in relatie tot de eigen concurrentiestrategie.
  • De verschillende fasen en beslispunten van een inkoopproject.
  • De verschillende producten van een inkoopproject en hoe daarover effectief te rapporteren aan relevante stakeholders in de projectomgeving.
  • De randvoorwaarden voor integrale teamsamenwerking en inkoopprojectleiderschap om succesvolle teamresultaten te realiseren.
  • De relevante stakeholders, rollen en verantwoordelijkheden in een inkoopproject en -projectomgeving identificeren en managen om zodoende voldoende commitment te verkrijgen voor een succesvol projectresultaat.
  • Een zorgvuldige risicoanalyse maken voor een inkoopproject en op basis van deze analyse aanbevelingen doen en concrete stappen ondernemen om deze risico’s te beheersen/te minimaliseren.

Praktische informatie

De training Inkoopprojectmanagement is bedoeld voor alle inkopers en inkoopmanagers die deelnemen aan (inkoop-)projecten, de rol van projectleider vervullen of daartoe de ambitie hebben. Een opleiding Professional - NEVI 1 of Expert - NEVI 2 helpt om de lesstof te begrijpen, maar is niet verplicht.

NEVI basic

€ 1.395,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 1.160,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €235,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

NEVI incompany

Op aanvraag
Dit product bieden wij ook InCompany aan, voor uw organisatie. Bel: 088 - 33 00 700

De praktijkexpert(s)