Categoriemanagement

Ontwikkel uw visie op de levenscyclus van een product of dienst. Optimaal inkopen, contracten goed benutten én invloed uitoefenen op de vraag van de markt.

Na deze training heeft u

Kennis om aan de slag te gaan met categoriemanagement
Handvatten om d.m.v. templates de huidige gang van zaken voor een commodity/categorie vast te leggen
Inzicht om de samenstelling van een categorieteam te evalueren
Kennis om een selectie te maken van de noodzakelijke ‘facts and figures’ voor toekomstige categoriestrategie
Inzichten om doelstellingen te kunnen formuleren van uw (nieuwe) categoriestrategie
Mogelijkheden opgedaan om het concept-categorieplan verder uit te werken

Categoriemanagement staat onder vele namen bekend. Commodity strategy development, Category management of Categorie aanpak om er enkelen te noemen.

In deze training wordt een overzicht gegeven van het gehele categoriemanagementproces en zullen de eerste stappen worden doorlopen. Dit wordt gedaan aan de hand van de vijf processtappen voor het ontwikkelen van een categorie strategie volgens Monczka.

U leert een eigen categorieplan maken dat is afgestemd op de organisatie- en inkoopdoelstellingen. Ook wordt geleerd hoe strategische acties kunnen worden benoemd en hoe het plan gerealiseerd en geborgd kan worden.

 

Programma

 • Voorbereidingsopdracht

Dag 1

 • Introductie categoriemanagement 
 • Bouwstenen van een categoriegroepstrategie 
 • Belang van multidisciplinaire teams 
 • Data verzamelen met behulp van diverse modellen

Dag 2

 • Data analyseren 
 • Doelstellingen definiëren 
 • Het vaststellen van de strategie
 • Het implementeren van het categorieplan

 

Werkwijze

Voorafgaand aan de training maakt u een voorbereidingsopdracht. Het programma bestaat uit een afwisseling van plenaire theorie, praktijkvoorbeelden, presentaties van deelnemers en het werken aan groepsopdrachten. Na afloop van de training heeft u een eigen concept-categorieplan. 

Praktische informatie

Voor wie is deze training geschikt?

Dit programma is bedoeld voor:

 • Zowel de publieke als private sector.
 • Supply chain managers, commodity managers, category managers, sourcing managers, contractmanagers, inkopers en managers die werken op tactisch of strategisch niveau. 

Een opleiding Professional - NEVI 1 of Expert - NEVI 2 helpt om de lesstof te begrijpen, maar is niet verplicht.

 

Trainingstijden
Beide trainingsdagen van 09.00 - 17.00 uur, terugkomdag in de ochtend (tenzij anders wordt afgesproken met de groep)

NEVI basic

€ 1.995,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 1.695,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €235,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

NEVI incompany

Op aanvraag
Dit product bieden wij ook InCompany aan, voor uw organisatie. Bel: 088 - 33 00 700

De praktijkexpert(s)