Best Value Sales

Sluit aan bij de wensen van de inkoper en breng uw bedrijf maximaal voor het voetlicht. Maak een grotere kans op opdrachten met grondige kennis van de Best Value methodiek.

Na deze training heeft u

Concrete en direct toepasbare tips en suggesties gekregen om Best Value in de praktijk toe te passen
Geleerd van praktijkervaringen
Geoefend met het doorgronden van projectdoelstellingen, het opstellen en beoordelen van een Best Value dossier
Geoefend met interviews en met casuïstiek uit de concretiserings- en uitvoeringsfase
Het boek ´Best Value stroomt´ van auteurs Jeroen van de Rijt, Sicco Santema en Wiebe Witteveen ontvangen
Het Best Value B-certificaat

Als verkoper heeft u te maken met inkopers. De best value aanpak vergt een hele andere manier van inschrijven. Het is belangrijk dat u als verkoper begrijpt wat de inkoper precies terug wil zien in de offerte, zodat u uw onderneming maximaal kunt neerzetten. Als u niet voldoet aan de inzichten van best value in een BVP traject kunt u zelfs vroegtijdig in het offerte proces afvallen.

De Best Value aanpak draagt bij aan het realiseren van strategische doelen, het onderwerp van deze training. De basis voor de training zijn de vier fasen uit het boek Prestatieverkoop. Deze training helpt in het onderscheidend aanbieden bij klanten en het vergroten van de kans om de opdracht te winnen en succesvol uit te voeren. Kennis over Best Value is niet alleen van waarde bij Best Value projecten, maar ook in andere projecten.

Dit komt tijdens de training aan bod:

  • Wat is de Best Value aanpak?
  • Hoe kunt u efficiënter verkopen en projecten managen?
  • Hoe kunt u de klantbehoefte doorgronden?
  • Hoe kunnen leveranciers zich onderscheiden?
  • Hoe krijgt u draagvlak voor Best Value Verkoop en de veranderingen die het teweeg brengt?
  • Hoe borgt u draagvlak in de organisatie?
  • Welke data verzamelt u om uw toegevoegde waarde aan te tonen?

Klik hier voor meer informatie over Best Value Procurement en certificering.

Praktische informatie

De training is bedoeld voor personen die in een strategische verkoopfunctie of in sales werkzaam zijn. Het is mogelijk om deze training te volgen als u niet op strategisch niveau werkt, maar bij toepassing in de praktijk is het wel van belang dat het gedachtengoed van Best Value organisatiebreed en/of in projectvorm wordt opgezet. Breed draagvlak, bijvoorbeeld vanuit een strategische verkoop functie, creëren kan dan een belangrijke randvoorwaarde zijn om Best Value succesvol toe te passen.

De training wordt gegeven door Wencke Heijblok of Wiebe Witteveen. Zij beschikken over de hoogste Best Value kwalificatie (A+). De gemiddelde waardering voor hun trainingen bedraagt 4,5 (uit 5). Daarmee zijn zij uitermate geschikt om de kennis over te dragen.

NEVI basic

€ 1.995,00
vanafprijs - excl. btw
(Niet ledenprijs) - NEVI BASIC is gratis en geeft toegang
 tot ons netwerk

NEVI pro

€ 1.695,00
vanafprijs - excl. btw
(Ledenprijs) - NEVI PRO kost €235,00 p/j (incl. Vakblad DEAL!) en geeft toegang tot ons netwerk en kortingen op onze producten.

NEVI incompany

Op aanvraag
Dit product bieden wij ook InCompany aan, voor uw organisatie. Bel: 088 - 33 00 700